17. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka

Sever
Neratovice
09.02.2017 - 09:00

Koledníci budou obcházet městy, městysi a vesnicemi po celé ČR. Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto projektu již od počátku, a to od roku 2001. Naši koledníci se zúčastní sbírky od 3. do 9. ledna 2017. Sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a přispívá k udržení a k rozvoji sítě sociálně-zdravotních služeb v našem regionu.
Farní charita Neratovice děkuje všem, kdo vlídně přijme koledníky a přispěje do jejich pokladniček. Více o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz a www.facebook.com/trikralovasbirka.

POINT (14.5176026 50.2592611)