Adventní koncert vokálně-instrumentálního souboru FAMILIA MUSICA a hosta večera - Davida Nečila

Západ
Černošice
10.12.2017 - 18:00

Srdečně vás zveme v neděli 10.12 od 18.00 do koncertního sálu ZUŠ ve střední 403. (pozor otevřen je vchod jen z ulice Dr. Janského) na adventní koncert v podání souboru s výstižným názvem Familia Musica. Uskupení tvoří členové jedné hudební rodiny (Petra Meisl - zpěv, Christine Meisl - housle, Petra Meisl ml. - violoncello, Jan Meisl – klavír). Díky letošnímu 500 letému výročí od přibití Lutherových tezí na vrata Wittenberského kostela si ke spolupráci přizvali i evangelického faráře Davida Nečila – recitace. Přijďte se přesvědčit o virtuózních výkonech všech členů této hudební rodiny. V tomto článku není prostor na výčet všech ocenění jednotlivých účinkujících, ale obě mladičké dívenky patří ve své kategorii k absolutní české špičce. Petra Meisl studovala sólový zpěv na Konzervatoři v Brně a v Pardubicích a na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. V roce 2000 se představila ve francouzském Dijonu jako sólistka v Glagolské mši Leoše Janáčka. V roce 2001 získala Cenu Emy Destinnové. Jan Meisl je hudební skladatel, dirigent, multi-instrumentalista, libretista a básník. Je autorem více než 240 skladeb různých žánrů: sólových, komorních, vokálních a orchestrálních kompozic, oper, oratorií, baletů, muzikálů, pantomim, melodramů, rozhlasových her atd. Na koncertu zazní tyto díla J. Pachelbel: Kánon D dur pro zpěv, housle, violoncello a klavír, F. Schubert: Včela pro housle a klavír, A. Komarovskij. Variace A dur pro housle a klavír, J. Haydn: Koncert C dur (2. a 3. věta) pro violoncello a klavír, Jan Meisl, David Nečil: Martin Luther "500" (melodram pro recitátora, zpěv, housle, violoncello a klavír). Vstupné 150 Kč, děti a důchodci 100 Kč.