Demokratický režim řízený bývalými příslušníky StB. I tak může vypadat obraz dnešního Bulharska

Komunistický režim a nadvláda Sovětského svazu se v zemích bývalého východního bloku projevují dodnes. Rozhodně v tom nejsme sami. Mohou se o tom přesvědčit čtenáři nově přeložené knihy německého spisovatele bulharského původu Iliji Trojanowa. Nese název Moc a vzdor.

04.11.2018 - 11:00   |  
Ilija Trojanow. Prohlédněte si další fotografie
Zobrazit fotogalerii (3)

Ilija Trojanow se narodil v roce 1965 a během mnoha let se mu podařilo vybudovat velice pestré a mnohotvárné dílo. Ať už se to týká žánrů, k nimž Trojanow takříkajíc přičichl – od dokumentárních filmů přes reportážní romány až k literární fikci –, nebo fenoménů, které se pokusil zachytit, postihnout, revidovat.

V češtině vyšly Trojanowi dosud dvě knihy – v roce 2004 vydal Ikar v překladu Václava Klumpara titul Moje Afrika a v roce 2008 nakladatelství Host vydalo v překladu Renaty Tomanové Sběratele světů. Před několika týdny vydalo nakladatelství Akropolis do češtiny druhý přeložený román Iliji Trojanowa Moc a vzdor.

Ušlapanou cestou

Kniha má k českým čtenářům cestu ušlapanou. Nejen proto, že ji do češtiny převedla významná současná spisovatelka Radka Denemarková. Také – a snad především – proto, že se adaptací tohoto románu režijně uvedl režisér Dušan D. Pařízek, bývalý umělecký šéf pražského Divadla Komedie. Čeští diváci se mohli s Dušanem D. Pařízkem setkat naposledy díky představení Kauza Schwejk, které nárazově uvádí holešovické Studio hrdinů.

Tím posledním, čím Pařízek dosud přispěl ke kulturnímu dění v českém prostředí, je právě doslov k Trojanowě knize. Jeho poněkud apelativní tón, v němž známý režisér upozorňuje na současné politické dění v České republice a který končí slovy "Pravda a láska vítězí...", může možná na první pohled působit až trochu nepatřičně, na druhou stranu je velmi přiléhavý k samotnému románu.

Moc a vzdor je totiž román, jehož příběh můžeme číst jako upozornění na fakt, že byť je (bulharská, ale o té naší to platí taktéž) společnost po pádu komunistického režimu demokratické, takzvané staré struktury, straší ve vysokých pozicích i nadále.

Vypravěč a vypravěč

Román Moc a vzdor má dva vypravěče – Konstantina a Metoděje. Jeden z nich je bývalý komunistický vězeň, jenž se v demokratické společnosti snaží pátrat po kořenech svého trestu, do čehož se musí pouštět s vědomím toho, že mu úřady prorostlé bývalými funkcionáři budou házet klacky pod nohy. Díky tomu se v románu objevuje množství dobových dokumentů – tím může Moc a vzdor připomenout debutovou prózu Karla Halouna Marná práce.

Druhý vypravěč, Metoděj, byl Konstantinovým spolužákem. Později se přidal na stranu státní moci a dnes je z něj vlivný činitel. Ve svých partech se jednak vypořádává s ženou, která se po letech objevila s tvrzením, že je jeho dcerou, jednak odůvodňuje a ospravedlňuje vlastní zločiny z minulosti.

Román klade základní, univerzální otázky – jak se vypořádat s minulostí a jak v ní najít pravdu? Co zmůže jedinec proti totalitě? A je něco platné, že z hlediska moci a vzdoru se můžeme bavit taktéž o pravdě a spravedlnosti? Specifická atmosféra Bulharska (kterou dobře poznají i čeští čtenáři) je v románu zachycena jak v jeho totalitním, tak v posttotalitním období.

Nakladatelství Akropolis se se svými tituly pravidelně objevuje mezi nominovanými na nejkrásnější české knihy. A Moc a vzdor je v tomto ohledu takzvaným majstrštykem. Bohužel se titulu nedostalo potřebné péče korektora. Velké množství chyb je však tím jediným, co české vydání tohoto zásadního románu hyzdí. 


Přidat komentář

Pro vkládání komentářů se prosím přihlašte nebo zaregistrujte.

Výhody registrace:
Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám nikdo nebude moci vzít. Registrace bude do budoucna jeden z našich nástrojů k udržení diskusí v přijatelných mezích.

Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám v budoucnu nikdo nebude moci vzít. Zároveň registrací dáváte souhlas se zasíláním informací a nabídek tykajících se webu Čtidoma.cz nebo jeho provozovatele či obchodních partnerů.

Redakce si ponechává právo jakýkoli nevhodný příspěvek smazat bez udání důvodu.

Jarda Lamr (neověřeno)

Co je na tom divného?! Vždyť i v Česku , navzdory zrušení StB a reklamním plyšovým čistkám, zůstaly tisíce příslušníků StB ve službách policie a tajných služeb. U armády ještě horší. V ní nezůstali jen kmenoví příslušníci VKR, tedy bývalé III.Správy SNB, v lednu roku 1990 promptně převedené po min.obrany, ale i agenti VKR. O elitě, rozvědkách StB a Genštábu nemá smysl psát. Tam zůstali všichni. Plyšová fóristická čistka, tedy komunistické prověrky, zlikvidovaly, mnohdy bez důkazů jak bývá zvykem, stovky příslušníků StB, zejména kontrarozvědky, tedy II.Správy SNB. Vše ostatní pod jinými názvy, zůstalo. Mnohdy i s lidmi od StB. Případ sledovače StB Laubeho, a jiných, reformátora policie ČR za Chovance a Tuhého, presidentem povýšeného na generála, budiž důkazem! Generál Laube je učebnicovým příkladem, jak fungují lustrace. Ano, je čistý! Lustrační zákon to umožňuje! A umožnil by to téměř všem příslušníkům, které zlikvidovalo OF, jeho prověrkové komise, mnohdy ve složení k smíchu i pláči zároveň, stejně tak těm, kteří byli zlikvidováni po zrušení ÚOÚD a propuštěni, se všemi výhodami za službu v měsíci březnu roku 1991. ,O tyto výhody je okradl režim za použití retroaktivních zákonů v roce 1995! Tvůrcem bYl poslanec Krámek z ODS...Za přispění Bendy,Roschové, ta tuším dělá asistentku nebo poradkyni senátorovi/agentovi a dalších individuí! Obrana postižených zákony č.33 a 34 před soudy je nemožná!!!Zrušit je může jen parlament...což se nestane, neboť "kdo by byl viníkem za komunistické zlo?!" Jedno je jisté. Potrestaní a zlikvidovaní, vesměs řadoví příslušníci, určitě nebyli hlavní viníci! Stejně tak je paradoxem, že StB byla zrušena, ale to, co ji zřídilo, řídilo a využívalo, tedy KSČ, sedí obrozené o "M" třicet let v parlamentu! Darmo mluvit! A poplyšová justice, která dozorovala a zavírala...komedie, fraška, není znám,jediný prokurátor či soudce,který by skončil!!!