Rostou reálně platy ve školství? Je to spíš populismus, zájem o nabízená místa výrazně klesá

Ve školství se stále hůře daří obsadit volná místa. I přes loňské zvýšení platů zůstávají učitelské platy více než 15 % pod průměrným platem v ČR. Ono totiž mnoho věcí není tak, jak je nám prezentováno. Jaké tedy bylo reálné zvýšení platů ve školství? A jaká je situace v jednotlivých regionech?

09.11.2018 - 08:00  
České školství není v příliš dobré kondici
Zobrazit fotogalerii (3)

Nedostatek kvalitních pedagogů je dlouhodobým evergreenem, příčiny jsou také zřejmé – nízké finanční ohodnocení, klesající společenská prestiž povolání, odměňovací systém, který neumožňuje výrazně lépe ohodnotit kvalitní pedagogy. Nemůžeme se proto příliš divit, že zájem o studium pedagogických oborů klesá.

Navíc jen malá část absolventů pedagogických fakult hledá uplatnění v oboru. Z veřejně přístupných údajů UK a ČSÚ vyplývá, že do škol nastupuje necelá polovina absolventů pedagogických fakult a více než čtvrtina z nich do pěti let ze školství odchází. Uplatnění hledají především v administrativě a v obchodu.

Zájem stále klesá

Podle čerstvých údajů společnosti Profesia.cz je aktuální situace taková, že nabídka míst v oborech učitel či vychovatel meziročně mírně klesla, ale v jiných jako speciální pedagog výrazně vzrostla. Nabídka volných míst je tak ve srovnání s loňskem mírně nižší, ale nevybočuje z hodnot v posledních 5 letech.

Výrazně ale klesá počet reakcí ze strany uchazečů o zaměstnání, a to na všech pozicích. Ve srovnání s loňským rokem se například zájem o místa asistenta učitele propadl o 65 %, učitele o 33 % a speciálního pedagoga o 26 %. Zajímavé je v tomto ohledu srovnání Prahy a ostatních regionů – zatímco v metropoli zájem o práci ve školství výrazně poklesl, v ostatních regionech je tomu naopak.

Platy nestouply tolik, jak se uvádí

Pro učitele je demotivující zejména finanční ohodnocení a fakt, že tabulkově dané platy nezohledňují kvalitu jejich práce ani nasazení a aktivitu nad rámec odučených hodin. Z údajů vyplývá, že průměrný hrubý plat učitele je podle typu školy o třetinu až čtvrtinu nižší v porovnání s průměrem vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v ČR. Ani loňské halasně proklamované plošné přidání o 15 % tuto disproporci příliš nezměnilo, navíc reálný růst celkových příjmů byl nižší. Faktem bohužel je, že patnáctiprocentního nárůstu učitelské platy v průměru nedosáhly.

Podle dat shromážděných na Platy.cz, kam informace o svých hrubých mzdách včetně odměn zadávají sami zaměstnanci, dojdeme při porovnání platů z posledních dvou školních roků k tomu, že učitelé na základních školách si polepšili o 7 %, na středních dokonce jen o 5 %; u učitelů ZUŠ dokonce došlo k poklesu reálných příjmů o 4 %. Větší percentuální nárůst jsme zaznamenali u pomocných pozic – například školníkům vzrostl příjem v průměru o 18 %, asistentům učitele o 16 %. Je ale nutné dodat, že u těchto profesí byly příjmy velmi nízké, i po přidání je medián celkového platu asistenta učitele 17 380 Kč a školníka 17 650 Kč.

Rozdílné platy v regionech

Pokud se na porovnání školních roků 2016/2017 a 2017/2018 podíváme optikou jednotlivých krajů, vidíme velké rozdíly. V některých je znatelný růst – například v krajích Jihočeském, Plzeňském a na Vysočině v rozmezí 13-23 %.

Jinde ale medián platu stagnoval nebo dokonce klesl: v Ústeckém a Olomouckém kraji o 2 %, v Pardubickém a Královéhradeckém kraji o 1 %. Žádné změny nezaznamenali v krajích Libereckém, Zlínském a Moravskoslezském.


Přidat komentář

Pro vkládání komentářů se prosím přihlašte nebo zaregistrujte.

Výhody registrace:
Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám nikdo nebude moci vzít. Registrace bude do budoucna jeden z našich nástrojů k udržení diskusí v přijatelných mezích.

Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám v budoucnu nikdo nebude moci vzít. Zároveň registrací dáváte souhlas se zasíláním informací a nabídek tykajících se webu Čtidoma.cz nebo jeho provozovatele či obchodních partnerů.

Redakce si ponechává právo jakýkoli nevhodný příspěvek smazat bez udání důvodu.

Václav (neověřeno)

Běžte se zeptat těch kterých se to týká o kolik se jim zvedly platy.Jedno je jisté,že platy porostou poslancům.U nich je to se zárukou.

Tereza Novotná (neověřeno)

Poslední 15% zvýšení znamenalo zrušení pohyblivých složek a odměn. Plat 4 roky beze změny. Motivace žádná. Zlínský kraj