Příspěvek na dlouhodobé ošetřování bude možné čerpat až 3 měsíce. Pro koho bude určen?

Od 1. června 2018 bude nově možné čerpat příspěvek na dlouhodobé ošetřování rodinných příslušníků či členů domácnosti po dobu až 90 dní. Okruh příjemců dlouhodobého ošetřovného se oproti krátkodobému ošetřovnému zároveň rozšíří o další členy rodiny žijící mimo společnou domácnost. Doposud bylo možné čerpat pouze krátkodobé ošetřovné, které mohlo trvat maximálně 9 dnů, u samoživitelů až 16 dnů.

16.05.2018 - 17:30  
Někdy stačí "jen" držet za ruku, jindy je to bohužel málo a peníze jsou více než nutné
Zobrazit fotogalerii (3)

Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít pojištěnec nemocenského pojištění, který z důvodu péče o osobu, jež vyžaduje ošetřovatelskou péči v domácím prostředí, nemůže vykonávat žádné zaměstnání, případně nemůže vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

"Lidem, kteří dlouhodobě ošetřují své blízké, se prodlouží možnost čerpání příspěvku až na 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu," vysvětluje Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR.

Příspěvek zároveň může získat i manžel či manželka nebo registrovaný partner či partnerka těchto příbuzných. Ošetřující osoby se budou moci v průběhu ošetřování střídat, avšak vždy pouze po celých dnech. V případě, že by pojištěnec poskytoval dlouhodobou péči současně více ošetřovaným osobám, dlouhodobé ošetřovné mu náleží pouze jednou.

Kdo bude moci čerpat peníze?

Samotnou potřebu dlouhodobého ošetřování v domácí péči určí ošetřující lékař. Standardně nárok na ni vzniká v případě, kdy osoba závislá na péči nejdříve strávila alespoň 7 dní v nemocnici a následně její zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou péči alespoň 30 kalendářních dnů. U ošetřujícího člověka je pak potřeba, aby v rámci posledních 4 měsíců minimálně 90 dnů platil nemocenské pojištění. Pokud ošetřující již příspěvek na dlouhodobé ošetřování blízkého pobíral celých 90 dnů, je nutné počkat 12 měsíců, než může příspěvek čerpat znovu.

Příspěvek na dlouhodobé ošetřování bude nově moct čerpat pojištěnec, který je manželem, manželkou, registrovaným partnerem či partnerkou ošetřované osoby nebo jakýkoli další člověk žijící s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti. Dále bude mít na ošetřovné nárok příbuzný v přímé linii s ošetřovanou osobou, tedy její dítě nebo rodič, a také její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc.

Kdo nebude mít nárok na příspěvek?

Nárok na dlouhodobé ošetřovné i nadále nebudou mít zaměstnanci, kteří pracují na základě dohody o provedení práce, či zaměstnanci, kteří jsou účastni na zdravotním pojištění pouze z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu (sjednaná odměna je menší než 2 500 Kč) a dále žáci nebo studenti, kteří mají zaměstnání v období školních prázdnin. Dlouhodobé ošetřovné pak také nebude možné čerpat kvůli poskytování péče dítěti za situace, kdy má jiná osoba z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo na rodičovský příspěvek. Výjimku představují zvláštní případy, kdy tato osoba onemocní, utrpí úraz apod.

Příspěvek také nemohou čerpat osoby pečující (pěstouni či poručníci), lidé v evidenci pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu nebo vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby. V poslední řadě na příspěvek nemají nárok odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

Zrak máte pouze jeden, nehazardujte s ním. 13 věcí, které můžou bolet. Čtěte zde.

Přidat komentář

Pro vkládání komentářů se prosím přihlašte nebo zaregistrujte.

Výhody registrace:
Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám nikdo nebude moci vzít. Registrace bude do budoucna jeden z našich nástrojů k udržení diskusí v přijatelných mezích.

Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám v budoucnu nikdo nebude moci vzít. Zároveň registrací dáváte souhlas se zasíláním informací a nabídek tykajících se webu Čtidoma.cz nebo jeho provozovatele či obchodních partnerů.

Redakce si ponechává právo jakýkoli nevhodný příspěvek smazat bez udání důvodu.