Barokní improvizace

Jih
Praha 4
23.09.2016 - 19:3020:45

Refektář sv. Jiljí, Praha

„Tématikou raného baroka se Musica Florea zabývá dlouhodobě. V tomto koncertním projektu chce soubor poukázat na důležité hudební prvky charakterizující jeho vznik a vývoj, a to z hlediska hudební improvizace a rozličné ornamentiky. Neboť zejména v raném baroku byl notový zápis jen jakýmsi „návodem“ – malou částí toho, jak měla ve výsledku hudba znít. Skladatelé počítali s tím, že interpreti mnohé jejich skladby v duchu dobových zvyklostí „dokomponují“,“ uvádí umělecký vedoucí orchestru Musica Florea, dirigent a violoncellista Marek Štryncl k významu skladeb z tohoto období. Možnosti předem nepřipravených disonancí, „klastrů“ a virtuózní ornamentiky měly za úkol podřídit hudbu lidským emocím, citovému náboji a významu slov.

Vstupenky: 300,- / 150,- (studenti, senioři), Facebook událost

POINT (14.4404548 50.0624463)

Životní styl

Zdraví

V obraze