ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Západ
Kladno
27.12.2018 - 18:00


Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře nebo lidově Rybovka, je česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby, který je též autor jejího textu. Přestože je stavěná stejně jako latinská hudební mše (části Kyrie, Gloria etc.), jedná se o pastorální hru aplikovanou na liturgii tradiční mše; příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám.

Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. Vznikla v roce 1796, prostřednictvím opisů se brzy rozšířila do celých českých zemí.

Předprodej vstupenek na: http://vstupenky.mestokladno.cz/
Výtěžek ze vstupného bude věnován dětským domovům v Kladně a okolí.

kostel Nanebevzetí Panny Marie
náměstí Starosty Pavla 
272 01 Kladno