Den prevence závislostí

Jih
Benešov
22.06.2016 - 12:0020:00

Den prevence závislostí v Benešově proběhne 22. 6. 2016
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov organizuje v rámci své působnosti v oblasti protidrogové prevence Den prevence závislostí. Červnovou akci pořádá společně s Muzeem umění a designu v Benešově, dále s místními neziskovými organizacemi i školami. 
Akce má za cíl připomenout problematiku užívání návykových látek v dnešní době a rizika závislostního chování, které jsou s tímto jednáním spojené. Ať už se jedná o užívání nelegálních drog nebo dostupného alkoholu, kouření cigaret, závislost na hazardních hrách i nadužívání léků, závislost se týká každého, buď přímo nebo jeho rodiny či okolí.
Stěžejní částí celého dne, na kterou jsou všichni zváni, je beseda s odborníky na téma Metody práce se závislými rodiči, od 17 hodin v Muzeu umění a designu, na Malém nám. 1. Primárně promluví o práci se závislými matkami PhDr. Ilona Preslová, odborný garant Centra komplexní péče o dítě a rodinu, pražské organizace SANANIM z. ú. Mezi pozvanými hosty jsou odborníci, kteří pracují se závislými lidmi na různých úrovních, pracovnice sociálně právní ochrany dětí, kurátorky, lékaři a další. Cílem je výměna teoretických i praktických informací, popř. hledání společného postupu při řešení situace dítěte ohroženého závislostí.
Před samotnou besedou (od 16 hod) proběhne přednáška Pojďme společně vytvořit kruh spolupráce, kterou přednese Centrum primární prevence Magdaléna o. p. s., působící i na benešovských základních školách. Srdečně zvou k debatě rodiče i školské pracovníky. Obecně prospěšná společnost Magdaléna, poskytující celý komplex služeb pro drogově závislé, představí poté také Centrum adiktologických služeb a jeho práci s benešovskými klienty.
Po odborné besedě (19 hod) následuje promítání oceňovaného dokumentárního filmu Mallory (2015). Časosběrný snímek režisérky Heleny Třeštíkové ukazuje třináct let boje ženy se závislostí i komunikace s úřady a okolním světem. Představitelka hlavní role přislíbila svou účast a po skončení dokumentu bude přítomna k diskuzi.
Kromě Muzea umění a designu, probíhá akce na dalších dvou místech. Od 13 do 18 hod je možnost veřejně navštívit Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČas, Na Bezděkově 2004. Klub má Den pro veřejnost a zve všechny rodiče, prarodiče a ostatní členy rodin, jejichž děti chodí do tohoto zařízení nebo o tom uvažují, aby se seznámili s chodem a možnostmi, které MeziČas nabízí. 
Odpolední program nabízí pro své klienty, lidi bez domova, ohrožené závislostí, také Nízkoprahové denní centrum Pečovatelské služby okresu Benešov. V Táborské ul. 900, bude připravena artefiletická aktivita v podobě populárních omalovánek pro dospělé.
Benešovské školy zapojily své žáky a studenty do výtvarné činnosti na téma Závislost a nezávislost a jejich díla tematicky doplní prostory, kde se bude konat beseda o závislostech.
Den prevence závislostí 22. 6. 2016 je akce pro širokou veřejnost, letos pořádaná poprvé. Tento den má odstartovat informační kampaň, která bude nabízet pozitivní náhled s prvky afirmace na hodnoty života bez drog směrem k nezávislosti a zdravějšímu stylu života.

POINT (14.6873698 49.7837821)

Hobby

Osobnosti