Jak podpořit vývoj dítěte?

Jih
Psáry
06.06.2016 - 17:00

Harmonický rozvoj všech oblastí je důležitý pro budoucí úspěšný vstup do školy. Jedná se o rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, řeči, logického myšlení, matematických představ, sluchového, zrakového vnímání a vnímání času a prostoru. Účastníci besedy budou seznámeni s teoretickými pojmy a vývojovými fázemi v jednotlivých oblastech. Velká část setkání bude zaměřena na náměty aktivit, jak všechny tyto oblasti rozvíjet především hravou formou, dostatek prostoru bude i pro dotazy.
Vede Mgr. Jana Dlabolová, speciální pedagog

RC Domeček Dolní Jirčany, o.s. a dětský klub Klubíčko
Spojovací 600, 25244 Psáry

POINT (14.5127674 49.9362201)

Hobby

Osobnosti