Mimořádné zasedání Zastupitelstva KLADNA

Západ
Kladno
02.06.2016 - 17:00

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZM KLADNA DNE 2. 6. 2016 v 17:00

Navržený program:

1. Zahájení...
2. Zánik a vznik mandátu člena Zastupitelstva města Kladna
3. Volba náměstka primátora města Kladna a dalšího člena Rady města Kladna
4. Určení statutárního náměstka primátora města Kladna
5. Přijetí úvěru Městem
- Návrh na přijetí úvěru na refinancování dosavadních úvěrů Města
6. Různé
7. Diskuze
8. Interpelace
9. Návrh usnesení
10.Závěr

POINT (14.1067465 50.1416986)

Hobby

Osobnosti