O PORUŠE POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU aneb ADHD u dětí

Západ
Dobřichovice
13.06.2016 - 16:00

O PORUŠE POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU aneb ADHD u dětí

13. 6. 2016, 16:00 – 18:30, ZŠ Kairos, Lomená 158, Dobřichovice (www.skolakairos.cz)
 

Česko-anglická Montessori MŠ Zvoneček, Karlík (www.montessoriskolka.cz) ve spolupráci s RC Leťánek pořádá přednášku pro rodiče a pedagogy MŠ a ZŠ

O PORUŠE POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU v současné době označované anglickou zkratkou ADHD = attention deficit hyperactivity disorder

Označuje onemocnění způsobující obtíže se soustředěním, nepřiměřeně zvýšenou aktivitou a impulzivitou dítěte. Dříve užívaným názvem byla lehká mozková dysfunkce (LMD).

Děti s ADHD mohou často působit jako „nevychované děti“. Nejde však o vliv chybné výchovy, ale NEPOZORNOST, HYPERAKTIVITA A IMPULZIVITA má biologický podklad.

S ADHD se lze nejčastěji setkat u předškolních a školních dětí.

Jak se tyto děti projevují, jak k nim správně přistupovat, jak je podpořit, jak efektivně s nimi komunikovat doma, ve školce, ve škole, co pomáhá ve výchově a při výuce je hlavním zaměřením této přednášky. Cílem je přispět k porozumění a pochopení problematiky za účelem podpory dětí s tímto syndromem v rodinném a školním prostředí (MŠ, ZŠ).

Dále se dozvíte, jak se příznaky mění s věkem, jak vidí dítě s ADHD jeho okolí, kdy je čas vyhledat pomoc, jak ADHD vzniká, jak se stanovuje diagnóza, jak ADHD lze léčit, současný výskyt jiných poruch aj.

Přednáška bude doplněna o popis a výklad konkrétních případů.

Minimální počet zájemců 6, maximální 50. Hlídání dětí zajištěno.

Parkovat lze na parkovišti u Plyn Boudy a u Sokola v Dobřichovicích. V ulici Lomená je omezený počet parkovacích míst.

V případě zájmu, je nutné se předem přihlásit pomocí webového formuláře. Pro doplňující dotazy nás kontaktujte: info@letanek.cz.
Cena: 250,-Kč/osoba
Platbu za seminář je nutné uhradit předem na účet RC Letánek nejpozději do 6. 6. 2016.

Přednášející: MUDr. Michal Goetz, Ph.D. a MUDr. Petra Uhlíková, autoři knihy „ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou“

Více informací o ADHD naleznete také na www.adhd.cz
 

POINT (14.2747018 49.9274969)

Hobby