Pouť ke Svaté Ludmile na Tetíně

Západ
Tetín
19.09.2015 - 10:00

Program: 
v 10.00 hod. pěší pouť na Tetín od berounského vlakového nádraží (45 min. cesty)
v 11.00 hod. poutní mše svatá, celebruje generální vikář arcidiecéze pražské Mons. Michael Slavík, Th.D. (po mši občerstvení před farou)
v 13.00 hod. možnost prohlídky kostelů s průvodcem včetně fotografické výstavy
v 14.00 hod. Eliščiny pohádky - Divadlo Víti Marčíka ml. "Já to jsem", dětské představení, vstupné 50 Kč/osobu, děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.
v 15.30 hod. koncert Missa brevis Es dur, sbor křesťanské základní školy Nativity Děčín, sbormistr a hra na harmonium Miloš Bok (vstupné dobrovolné)
v 16.30 hod. svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily (kostelel sv. Ludmily)
v 17.00 hod. řeckokatolická liturgie v kostele sv. Jana Nepomuckého

Součástí Poutní slavnosti ke svaté Ludmile je i koncert Miloše Boka (dirigent, skladatel, klavírista, sbormistr, varhaník a pedagog), který je činný kostelní varhaník u Žlutic na Karlovarsku, učitel ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a dirigent školního orchestru a na KZŠ Nativity jako vedoucí komorního pěveckého sboru. Skladatel navazující na tradiční harmonii a formy, jehož tvůrčí zásadou jest dostupnost a srozumitelnost hudby pro široké publikum. Vědomě se zaměřuje především na komponování chrámové hudby.

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru