Skutečné uctění památky 17. listopadu na Albertově

Jih
Praha
Sever
Východ
Západ
22.11.2015 - 15:00

Mezinárodní den studenstva je každoroční připomínkou událostí roku 1939, kdy nejen česká, ale i světová studentská obec byla zděšena násilným potlačením poklidné studentské demonstrace, následované masovým zatýkáním, internací stovek studentů v koncentračních táborech a zavřením vysokých škol. Toto memento o 50 let později dalo podnět dalším událostem, jež vedly k sametové revoluci.

Dnes, o dalších 26 let později, byla shromážděným na pražském Albertově svoboda upřena, když jim bylo zabráněno vyjádřit úctu hodnotám a odvaze minulých generací studentů u památníku zmíněných událostí. Tuto skutečnost shledáváme politováníhodnou a neospravedlnitelnou.

Proto, jakožto studenti a občané, bychom rádi svolali k albertovskému pomníku pietní akci, kterou chceme dát prostor k náležitému uctění tohoto státního i světového svátku.

Na akci promluví:

Prof. Libor Grubhoffer, rektor JČU
Prof. Petr Konvalinka, rektor ČVUT
Doc. Mikuláš Bek, rektor MU
Prof. Martin Kovář, prorektor UK
Zástupce studentské akademické obce PřF UK
Prof. Bohuslav Gaš, děkan PřF UK
Doc. Mirjam Friedová, děkanka FF UK
Barbora Stuhlová, místopředsedkyně SK RVŠ
Marta Harasimowicz, studentka FF UK


Nad akcí převzali záštitu doc. Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity, prof. Libor Grubhoffer, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, prof.Petr Konvalinka, rektor ČVUT, prof. Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci a prof. Jan Lata, rektor Ostravské univerzity v Ostravě, prof. Karel Melzoch, rektor VŠCHT, doc. Jan Hančil, rektor AMU, generálporučík Ing. Bohuslav Přikryl, rektor Univerzity obrany, prof. Ladislav Havel, rektor Mendelovy univerzity v Brně, prof. Pavel Suchý, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, doc. Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě, prof. Miroslav Ludwig, rektor Univerzity Pardubice a předseda SK RVŠ Hynek Roubík.

Akce se koná s plnou podporou rektora Univerzita Karlova v Praze prof. Tomáše Zimy.

Životní styl