Veřejné zasedání zastupitelstva Zbuzany

Západ
Zbuzany
20.06.2016 - 19:00

OZNÁMENÍ

 

10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

zastupitelstva obce Zbuzany

 

svolává starostka obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,

ve znění platných právních předpisů

 

do velkého sálu Obecního úřadu, Na Návsi 1, Zbuzany

 

na úterý 21. června 2016 od 19, 00 hodin

 

Návrh programu zasedání:

           

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební úpravy, přístavbu stávajících objektů
a změnu jejich využití na MŠ Zbuzany

Informace o objednávce variantní technickoekonomické studie proveditelnosti kanalizace a čistírny odpadních vod obce Zbuzany

Informace o objednávce hydraulického posouzení - studie vodovodní sítě obce Zbuzany na stávající a výhledový stav zásobování vodou

Informace o stavu účtů, závazků a pohledávek obce k 31.5.2016

 

Po ukončení zasedání následuje diskuse s občany.

 

Zveme všechny občany obce na toto zasedání.                           

                                                                  

          Marína Landová

                             starostka obce                                                                                         

                                                                               

                                              

POINT (14.2867543 50.0241771)

Životní styl

Zdraví

V obraze