Význam komunikace škola - rodič - dítě (seminář)

Sever
Západ
Roztoky
01.03.2016 - 17:00

Seminář povede psycholog Michal Žmolík, který se posledních deset let věnuje výchovnému poradenství, psychoterapii, supervizi a vzdělávání dospělých. Pracuje jako školní terapeut a metodik prevence. 

POINT (14.3976121 50.1584162)

Zdraví a styl