XII. berounská muzejní noc – Výlet do doby Karla IV.

Západ
Beroun
03.06.2016 - 18:00

XII. berounská muzejní noc – Výlet do doby Karla IV.

Místo konání: Muzeum Českého krasu - Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun-Centrum

I v letošním roce se Muzeum Českého krasu, p. o. zapojí do Festivalu muzejních nocí, které netradičním způsobem zpřístupňují muzea v České republice. XII. muzejní noc se uskuteční 3. června od 18 hodin v Muzeu Českého krasu a ponese se v královském duchu. Tematicky se bude věnovat době vlády českého krále a římského císaře Karla IV. (1316 – 1378), od jehož narození letos uplyne 700 let. Město Beroun patřilo již od svého založení do přímého majetku krále. Karel IV. vydal několik listin řešících českoněmecké národnostní spory ve městě kvůli provozování řemesel nebo účasti v městské samosprávě. V neschváleném zemském zákoníku Majestas Carolina zařadil Beroun mezi města a hrady, které nesměly být dány do zástavy na déle než 10 let. Několikrát se tu také zastavil při svých cestách do německé říše, protože město stálo na hlavní trase. V roce 1355 se vracel z Itálie již jako korunovaný císař, do Berouna mu přijelo naproti z Prahy duchovenstvo, šlechta a měšťané. Po založení hradu Karlštejna přikázal odvádět část městské berně na pokrytí nákladů spojených s provozem hradu a činností tamní kolegiátní kapituly. O kulturní program muzejní noci se postará šermířská skupina Berounští měšťané s rytířským turnajem a krátkými divadelními představeními. Součástí budou i stanoviště pro děti s jednoduchými úkoly a soutěžemi. Další akce muzea připomínající panovníkovo výročí proběhne 7. června od 18 hodin. Přednáška vysokoškolského profesora Jana Royta „Karel IV. – královské dílo“, se bude věnovat panovníkovi jako zakladateli významných institucí a objednavateli architektonických a uměleckých děl. Dana Hradilová, Muzeum Českého krasu.

POINT (14.0862836 49.9672047)

Životní styl

Zdraví

V obraze