Zábavné dětské odpoledne s táborákem

Jih
Benešov
14.09.2015 - 15:30

Touto akcí zahajuje MC Hvězdička svou činnost po letní přestávce. Odpoledne je spojené s bohatým programem plným soutěžních disciplín v duchu devatera řemesel, opékáním buřtíků a zpíváním písniček při kytaře. Dobrou náladu a buřtíky s sebou.

Vstupné 30 Kč za dítě.

Kde: farní zahrada římsko-katolického kostela na Karlově

Pořádá: Mateřské centrum Hvězdička, tel.: 731 197 930, www.hvezdicka.info