Zemědělství likviduje přírodu: Ubylo přes osmdesát procent hmyzu a asi polovina ptáků

Zdálo by se, že nejen česká příroda se uzdravuje. Vždyť se pro ni dělá dost. Nebo jsou to jen řeči? Ekologové ale stále bijí na poplach kvůli mnoha negativním vlivům hospodaření na krajinu. Stavby zabírají stále více volné krajiny, obrovské plochy řepky a kukuřice jsou bez života a způsobují erozi půdy.

18.12.2017 - 07:45   |  
Celkem 35 hnízd motáků lužních se letos podařilo zachránit díky aktivní ochraně hnízd. U běžných druhů je ale tato metoda nepoužitelná a pomůže jen výrazná změna zemědělské politiky EU
Zobrazit fotogalerii (4)

Ekologové varují, že z české zemědělské krajiny zmizelo skoro 80 procent hmyzu a počty ptáků se snížily o zhruba 55 procent. Doprovodným problémem nešetrného hospodaření je také úbytek vody.

Intenzivní hospodaření devastuje přírodu

"To jsou jen některé problémy, kterým dnes zemědělská krajina některých zemí Evropské unie včetně České republiky čelí," řekl Václav Zámečník, zemědělský koordinátor České společnosti ornitologické. "Přestože u nás i v Evropě běží různé projekty na podporu rostlin a živočichů zemědělské krajiny, na plné čáře je přebíjí současný způsob zemědělského hospodaření a bez změny systému zemědělských dotací to lepší nebude," dodal Václav Zámečník. A situace se rozhodně nezlepší, protože Společná zemědělská politika Evropské unie dělá, že se nic neděje, a nadále podporuje zachování přímé podpory příjmů u zemědělců, tedy nastavené dotační programy.

Výkonný ředitel Královské společnosti na ochranu ptáků z Velké Británie Graham Wynne varuje, že příroda v EU byla a je pustošena zemědělskými dotacemi na produkci, které podporovaly intenzivní zemědělství před trvalou udržitelností životního prostředí a ochranou přírody. Organizace také vyzvala Evropskou komisi a všechny členské státy EU k urychlenému ustanovení ochrany životního prostředí a živých organismů za základ zemědělské politiky. 
 

Čejky jsou na pokraji vyhynutí

Z krajiny mizí i tak běžné druhy, jakými jsou vrabci, strnadi, ale především ptáci vázaní na vodu. To souvisí s úbytkem vody v krajině. Třeba taková čejka chocholatá, kdysi běžná všude, takřka vyhynula. Však si možná dříve narození vzpomenou, jak v předjaří a na jaře stála voda v kalužích v poli i na louce, to je dneska vzácnost. Vyprahlá krajina bohužel patří k běžnému obrázku a nemůže za to jen nedostatek srážek, ale i neschopnost zničené krajiny vodu zadržet.

Evropa ignoruje závažnost situace

Evropská komise nyní představila reformu Společné zemědělské politiky Evropské unie, která podle kritiků úplně ignoruje závažnost stavu, v jakém se nachází naše životní prostředí – od úbytku druhové rozmanitosti, až po devastaci půdních zdrojů a vody.

Návrh prý nenabízí žádné východisko ze současné situace, kdy většinu rozpočtu společné zemědělské politiky tvoří tzv. přímé platby bez jasného cíle. Hlavní novinkou se zdá být mnohem volnější ruka pro členské země při rozhodování o využití finančních zdrojů. Nicméně chybí návrh mechanismů, které zaručí, že veřejné peníze budou využívány ke skutečnému naplňování společných cílů Evropské unie.

Ornitologové napravují vážný stav

Využívání krajiny zkrátka devastuje přírodu a ochránci přírody svojí aktivitou musí tento stav zachraňovat a nahrazovat to, co by měla právě dělat svojí politikou Evropská unie.

"V letošním roce se nám aktivní ochranou hnízd a hnízdišť podařilo zachránit před zničením 80 hnízd čejek chocholatých, 12 hnízdišť chřástala polního, 35 hnízd motáků lužních a 2 hnízd motáků pochopů," popisuje Václav Zámečník a vzápětí dodává: "Zatímco u těch nejvzácnějších druhů, jako je třeba moták lužní, je možné přímou ochranou hnízd posílit celou populaci, u běžnějších druhů to není možné a pokud chceme, aby běžné druhy ptáků zůstaly běžné i v budoucnosti, musí se změnit celá zemědělská politika Evropské unie."

Jsou dotace zlo?

Po změně přitom nevolají jen ochránci přírody. Během veřejné konzultace o budoucí společné zemědělské politice se 80 % respondentů vyslovilo pro zásadní reformu. "Zdá se, že komise tyto výsledky buď nepochopila, nebo je záměrně ignoruje, když navrhuje zachování přímé podpory příjmů," vysvětlil Zámečník.

Návrh komise přichází nedlouho poté, co byla zveřejněna studie “Fitness check” zemědělské politiky Evropské unie, která ukazuje, že zdroje v rámci této politiky jsou využívány neefektivně a podporují dokonce degradaci přírodních zdrojů. Navzdory vážným a zdokumentovaným problémům současné politiky evropské komise nepřináší účinná řešení a nenabízí zásadní změnu politiky po roce 2020.

Nejasný a nedostatečný návrh, který komise předložila, nemůže být podle Zámečníka základem pro vypsání šeku na miliardy eur z našich společných peněz. Proto ochránci očekávají, že rozpočet pro zemědělskou politiku Evropské unie na programové období po roce 2020 bude vázán na jasně a přísně stanovené cíle podmíněné účinnými mechanismy, které zaručí jejich plnění.


Přidat komentář

Pro vkládání komentářů se prosím přihlašte nebo zaregistrujte.

Výhody registrace:
Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám nikdo nebude moci vzít. Registrace bude do budoucna jeden z našich nástrojů k udržení diskusí v přijatelných mezích.

Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám v budoucnu nikdo nebude moci vzít. Zároveň registrací dáváte souhlas se zasíláním informací a nabídek tykajících se webu Čtidoma.cz nebo jeho provozovatele či obchodních partnerů.

Redakce si ponechává právo jakýkoli nevhodný příspěvek smazat bez udání důvodu.

Karel Hartl

Vzpomínám,jak kdy to kdysi na mezích vonělo mateřídouškou a v ní cvrlikali cvrčci a kobylky, na obloze zpíval skřivan,po polích běhalo hejno koroptví.Pak přišlo zorání mezí,přišly jedy,jako DDT a další pesticidy a dnes je pomálu mrtvo.Přijde,vlastně už přichází,na řadu lidstvo?

Radim (neověřeno)

Náprava je teoreticky snadná. Skoro v každém katastru jsou plochy velmi vhodné pro intenzívní zemědělství a plochy ve svahů nebo jiným způsbem pro intenzívní zeměděklství nevhodné. Přesto se tak, jak to kdysi zavedli komunisté, dodnes intenzívně obdělávají. Stačí tedy vyčlenit v každém katastru aspoň pár procent rozlohy polí, které budou obdělávány extenzívně anebo rovnou určeny pro vytváření přírodních biotopů a neobdělávány nebo obdělávány jen z potřeby udržet biotopy. A je třeba vrátit některé změny, které se udělaly za komunistů. Svažité pozemky vyčlenit z lánů, potoky a říčky opatřit meandry a kolem nich udělat pobřežní vlhké biotopy a na suchých místech vrátit zpět plochy remízků ozízených místními původníémi keři a stromy. Problém je akorát, kdo bude ty úpravy financovat a kdo bude majitelům, příslušných pozemků každoročně hradit ztrýáty vyplývající z toho, že jejich pozemek nebo jeho část už není intenzívně obdělávána a není z ní příslušný výnos.