Začátek školního roku se blíží: Ve Slaném na děti čekají nebezpečné cesty

Škola Komenského ve Slaném, kde je situace ráno vážně kritická
Zobrazit fotogalerii (3)
 

K zajímavým zjištěním došel výzkum dopravní situace u škol ve Slaném. Kde je situace nejkritičtější a jaké jsou možnosti nápravy? Mají se rodiče bát vůbec vozit své děti do školy, natož je nechávat chodit samotné?

S dětmi to není tak zlé, jak si mnozí myslí. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že do školy se pěšky dopravuje přibližně 41 % žáků. Při cestách ze školy je tento podíl ještě vyšší, a to 52 % všech školou povinných. Jenže autem jezdí také hodně žáků autem s rodiči, jde o 39 % vožených do školy a 29 % z ní domů. Až na třetím místě se umístila veřejná doprava, kdy tímto způsobem tam a zpátky jezdí zhruba 18 procent dětí.

Začarovaný kruh

Ranní provoz u škol v době od půl osmé do osmé hodiny je opravdu nadměrný. U škol zastavuje množství aut a mezi nimi pobíhají děti. Situace je často nepřehledná a velmi nepříjemná pro všechny účastníky. Právě rodiče, kteří ráno přijíždějí a vidí šílenou dopravní situaci, pak nechtějí pouštět své děti třeba na kole. Tak se situace ještě zhoršuje, protože čím více rodičů se bojí, tím více jich jezdí autem, a tím je situace horší.

Účastníci průzkumu dopravního chování identifkovali na území města Slaný celkem 53 problematických míst, na kterých se cítí během své cesty do nebo ze školy ohroženi nebo omezeni. Toto jsou problematické lokality i s výzkumem navrhovanými řešeními:

  • 1. ŠULTYSOVA x FORTENSKÁ: návrh úpravy křižovatky 
  •  2. RABASOVA (okolí ZŠ) – koordinace a návrh drobných úprav
  •  3. LACINOVA x železniční přejezd
  • 4. WILSONOVA x PASTÝŘSKÁ x ŠULTYSOVA 
  • 5. ZŠ HÁJE (okolí ZŠ)   
  • 6. ŠULTYSOVA x OUVALOVA x U BRODU (okružní křižovatka)

a další.

Možná řešení

Základní škola Komenského - Je to trochu překvapivé, ale asi třicet žáků se nechá vozit do školy autem i přesto, že bydlí méně než kilometr od školy. Tady se dá předpokládat, že by stačilo zlepšit pocit bezpečí chodců kolem školy, zejména pak v místech, jako jsou křižovatky Šultysova – Fortenská, Wilsonova – Pastýřská a Třebízského, Palackého a dále prostor Komenského náměstí.

Základní škola Na Hájích ​- Do této školy se děti nechávají vozit zejména ze vzdálenějších oblastí. Proto by bylo ideální zkvalitnění veřejné dopravy, která by se mohla při vhodném trasování a přizpůsobení jízdních řádů stát pro určitou skupinu dojíždějících atraktivní alternativou k individuální automobilové dopravě. Nejproblematičtějším místem je parkoviště u školy a přilehlý úsek ulice Politických vězňů.

Základní škola Rabasova ​- Do této školy přijíždí na kole či koloběžce jen jedno procento žáků. Přitom někteří i z okruhu jednoho kilometru od školy. Rozhodně by tedy stálo zato podpořit jak pěší, tak cyklistickou dopravu. Opět by pomohla úprava infrastruktury v bezprostředním okolí školy.