Most sebevrahů. Nuselák je unikátní socialistické monstrum, které nemá obdoby

66 tanků zkoušelo statiku mostu
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Za socialismu rozhodně nechyběla odvaha stavět velkolepé projekty. Ať už šlo o sousoší maršála Stalina na Letné nebo rozsáhlou výstavbu Jižního Města, existuje jeden příklad, který se absolutně vymyká. Nuselský most, jenž zastřešuje celou pražskou čtvrť, je dodnes neuvěřitelným architektonickým úkazem.

V roce 2000 získal Nuselský most ocenění Stavba století v kategorii Dopravní stavby. Tento betonový kolos spojuje Pankrác a Nové Město, aby následně ve svých šesti proudech zavedl auta na pražskou magistrálu. Obdiv inženýrů je zcela pochopitelný, ale ohledně estetiky to tak jednoznačné není. Jaký je příběh této neuvěřitelné stavby?

Nuselský most je 485 metrů dlouhý a 26,5 m široký. Má železobetonovou rámovou konstrukci a čtyři pilíře. Dvě pole mostu mají rozpětí 68,5 m a tři 115,5 m. Průměrná výška mostu je 42,5 m nad údolím.

Plán již za první republiky

První úvahy o přemostění Nuselského údolí probíhaly již za první republiky. V roce 1919 dokonce inženýr Stanislav Bechyně navrhl konkrétní řešení, ale zůstalo jen u kresby na papíře. Tvůrci se snažili vyhnout budovám v okolí, aby se omezila jakákoli demolice činžovních domů v Nuslích. Palčivou a aktuální se stavba mostu stala až v šedesátých letech. Na Pankrácké pláni v té době začala výstavba obytných domů a k tomu se později připojilo i pankrácké sídliště.

Město tak muselo reagovat na rychlý rozvoj zástavby a situaci se rozhodlo řešit výstavbou Nuselského mostu, který Pánkrác propojil s centrem města. Původně se v návrhu objevovala podpovrchová tramvaj v tubusu mostu, ale tento nápad byl nakonec vystřídán realizací metra.

Most Klementa Gottwalda

Stavět se začalo v roce 1967. Pomyslný start byl zahájen demolicí 17 domů v Nuselském údolí. Ty musely ustoupit nové pražské dominantě. Most byl dokončen v roce 1973 a získal jméno po prvním dělnickém prezidentovi Klementu Gottwaldovi. Během stavby se do paměti nesmazatelně zapsal obrázek 66 tanků, které v roce 1970 zkoušely statiku mostu.

Od roku 2011 jejich památku připomíná v parku Folimanka pomník "Z vlastního rozhodnutí", jehož autorem je Krištof Kintera.

Provoz byl zahájen 22. února 1973. Nejprve byla doprava velmi lokálního charakteru, protože se stále čekalo na dostavbu severojižní magistrály na pankrácké straně. Ta byla dokončena 30. dubna stejného roku a od té doby se význam mostu stal užitečným i pro dálkovou dopravu.

Na symbolické datum 9. května roku 1974 se také spustila pravidelná linka metra C. Změna konceptu z podpovrchové tramvaje na metro sovětského "střihu" znamenalo pro stavbu zásadní problémy. Řešení se nakonec nalezlo díky vmontování speciálního roznášecího ocelového roštu, který vážil 822 tun.

Most sebevrahů

Nechvalně známý je most hlavně na základě velkého počtu sebevrahů, kteří zde skokem do Nuselského údolí ukončili svůj život. Původní bezpečnostní podmínky tomu nahrávaly. Zábradlí zde bylo pouze 1 m vysoké, a tak se nejednalo o žádnou nepřekonatelnou překážku. V roce 1990 byla pod zábradlí zavěšena 1,5 m široká záchytná síť. Bezpečnostní podmínky stále nebyly dostatečné a zábradlí se v letech 1996 a 1997 muselo zvýšit na 2,7 m.

Definitivní řešení přinesl až rok 2007, kdy bylo zábradlí doplněnou nástavbou z pružného a kluzkého plechu. Tu nedokázali zdolat ani profesionální horolezci. Celkový počet obětí sebevražedného skoku je mezi 200 až 300 lidmi.

Lesk a bída největšího stadionu na světě. Rolling Stones, spartakiády, ale i desítky mrtvých. Více čtěte zde.

 


Hobby