Dolní Chabry protestují proti trase pražského okruhu. Soud pro to neměl pochopení

Plánovaný úsek v okolí Dolních Chaber
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Pražský městský soud zamítl návrh městské části Dolní Chabry na zrušení opatření, které určuje trasu pražského silničního okruhu. Městská část mimo jiné poukazovala na zákonné limity chránící lidské zdraví před hlukem a znečištěním ovzduší a namítala, že hlavní město nevyhodnotilo veškeré vlivy okruhu na dotčené území.

Správní žaloba Dolních Chaber, spolku Chvalská a několika jednotlivců směřovala proti té části aktualizace zásad územního rozvoje z října 2014, která vymezuje silniční okruh kolem Prahy. Za nezákonné žaloba označila mj. vyhodnocení vlivů okruhu na území NATURA 2000, především na evropsky významné lokality Kaňon Vltavy u Sedlce, Blatov a Xaverovský háj.

Verdikt už je pravomocný

"Aktualizace zásad územního rozvoje podle názoru soudu přináší dostatečný soubor kompenzačních opatření, které budou schopny eliminovat případné negativní vlivy realizace silničního okruhu," uvedla předsedkyně soudního senátu Viera Horčicová. Správní soudy podle ní opakovaně konstatovaly, že zásady územního rozvoje jsou výsledkem politické dohody o využití území, a že má proto soudní moc být v zásazích do územního plánování zdrženlivá. Verdikt je pravomocný, lze však proti němu ještě podat kasační stížnost.

Soudkyně připomněla, že pražský městský soud se v roce 2016 zabýval obdobnou žalobou, kterou kvůli trase okruhu podaly některé pražské městské části včetně Dolních Chaber a okolní obce. Tento návrh soud rovněž zamítl, což následně potvrdil i Nejvyšší správní soud. "Navrhovatelé nyní v zásadě doplnili argumentaci vznesenou v předchozím návrhu. Nová argumentace nepřinesla žádné skutečnosti, které by vedly k zásahu soudu," vysvětlila Horčicová.

Bude někdy dokončen?

Podle aktualizovaných zásad rozvoje má pražský okruh vést od Ruzyně kolem Suchdola k dálnici D8 a dále kolem Vinoře a Satalic k dálnici D10 a D11. Podle kritiků trasa přivede tranzitní dopravu do obydlených oblastí a zhorší životní prostředí.

Pražský okruh je dálnice, která po dobudování vytvoří vnější obchvat hlavního města a bude z něj paprsčitě vycházet většina hlavních silničních tahů v Čechách. První úseky začaly řidičům sloužit v roce 1984, okruh ale dodnes není dokončený, plánuje se po částech a trasování provázejí politické i soudní spory.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru