Zaměstnanci příspěvky na vzdělávání mít nebudou. Úřad práce vyhlašuje stopku

Dosud jste mohli zažádat o příspěvek na vzdělávání. Už jich ale evidentně bylo moc...
 

Úřad práce pozastavuje příjem žádostí od zaměstnanců, kteří žádali o příspěvek na podporu vzdělávání. Od března přijali žádosti v objemu přes jednu miliardu korun. Příspěvky bude Úřad práce přijímat až od ledna 2017. 

Projekt na podporu vzdělání zaměstnanců spustil Úřad práce v březnu 2016. Žádostí o příspěvek přišlo však více, než kdo očekával. Příjem žádostí přesáhnul jednu miliardu korun.

 

"Naší prioritou je zpracovat doručené žádosti v co nejkratším čase a v požadované kvalitě a zajistit plynulé závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu, tj. do 30. 11. 2020. Proto jsme se rozhodli dočasně pozastavit příjem nových žádostí. Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017,“ vysvětluje ředitel odboru Projektová kancelář z Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeněk Osmanczyk.

 

Pokud jde o zaměstnavatele, ti mohou požádat o podporu na vzdělávání zaměstnanců v rámci aktuálně běžící výzvy č. 43 „Podpora podnikového vzdělávání“ a výzvy č. 60 s názvem „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“, která bude vyhlášena v září 2016.

 


Životní styl

Zdraví

Hobby