Jak založit akciovku?

Zakládali jste někdy akciovku?
29.03.2016 - 08:00  

Založení akciové společnosti není nic jednoduchého. My vám ho ale rádi přiblížíme. Co všechno budete potřebovat? 

Akciovku můžete založit jednorázově, upouští se od založení na základě veřejné nabídky akcií. Je tady také limit v minimální výši kapitálu. Minimální výše základního kapitálu je 2 miliony korun. To je možné vyjádřit i v eurech, pokud společnost tedy bude vést v eurech celé účetnictví.

Zakladatelská smlouva

Přibližně dva roky je umožněno, aby společnost mohla založit jen jedna fyzická osoba. Dříve to obchodní zákoník nedovoloval a zákaz byl různě obcházen. K založení akciovky je potřeba, aby byly přijaty stanovy. Přitom je nutné přijmout i zakladatelskou smlouvu, nebo listinu.

Obchodní rejstřík

Ke vzniku firmy dochází až jejích zapsáním do obchodního rejstříku. Zákon o korporacích nabízí akciovým společnostem možnost, aby po svém vzniku vypustily ze stanov údaje týkající se založení společnosti. Stanovy se tak mají stát přehlednějšími.

Zákon o korporacích

Akciová společnost má základní kapitál rozdělení na určitý počet akcií. Ty můžete prodávat  a kupovat na akciových trzích. Díky jejich nákupu se stáváte podílníky, čili akcionáři. Tím pádem získáte část hodnoty společnosti, právo na dividendy a hlas na valné hromadě. Je to nejrozsáhlejší způsob podnikání. U nás byl upraven v roce 2014 zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který nahrazuje úpravu akciové společnosti v obchodním zákoníku.

Čtěte dál: Jak založit sr(očko)?


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru