Zaměstnanecké benefity hýbou pracovním trhem v Česku. Jaké jsou ty nejčastější?

Na firemní benefity dává důraz stále více zaměstnanců i zaměstnavatelů

Už dávno neplatí, že jednotlivé zaměstnance motivuje čistě a pouze jen výše jejich mzdy. Velkou roli totiž v poslední době stále více hrají nejrůznější zaměstnanecké benefity - ať za loajalitu, patřičnou motivaci nebo již při samotném náboru zaměstnanců. Právě ty často rozhodují při výběru mezi jednotlivými pracovními nabídkami.

reklama

Nabídka firemních benefitů je široká – od papírových stravenek přes občerstvení na pracovišti, týden dovolené navíc až po firemní automobil, určený i k soukromým účelům. Do popředí zájmu se však v poslední době dostávají tzv. volnočasové zaměstnanecké benefity. 

Permanentka do fitka nebo i vstupenky na koncert

Mezi ty patří například nejrůznější jazykové kurzy, poukázky či slevy na nákup, měsíční permanentky do aquaparku či fitness centra, prodloužený víkend v lázních nebo třeba lístky na koncert. To je jen stručný výčet toho, co stále častěji uplatňují zaměstnavatelé k náboru i zachování loajality svých zaměstnanců.

Obecně lze říci, že volnočasové benefity slouží ke spokojenějšímu životu zaměstnance, jeho osobnímu rozvoji, podporují jeho zdraví a vitalitu. Nepřehlédnutelným faktem je i to, že poskytování volnočasových benefitů má příznivý dopad pro zaměstnavatele. Nejenže jsou užitečným nástrojem odměňování a motivace zaměstnanců, ale především jsou bezesporu pro obě strany ekonomicky výhodné.

Nepeněžní benefity jsou výhodné i pro samotné zaměstnavatele, neodvádí se z nich totiž žádné zdravotní ani sociální pojištění.

Odměna do mzdy, nebo benefity?

Současná daňová legislativa umožňuje firmám poskytnout výše zmíněné volnočasové benefity za těchto podmínek: na straně zaměstnavatele se jedná o daňově neuznatelný náklad, tedy zaměstnavatel z takto vynaložených prostředků odvede 19 % daň z příjmu, ale na rozdíl od peněžní odměny - mzdy - z nich zaměstnavatel neodvádí zákonné sociální a zdravotní pojištění.

Na straně zaměstnance pak při obdržení těchto nepeněžních benefitů nedochází ani ke zdanění, ani k odvodům pojistného. Lze si tedy snadno spočítat, že za stejné prostředky vynaložené zaměstnavatelem dostane zaměstnanec v případě nepeněžních benefitů o 32 % vyšší reálnou hodnotu, než by tomu bylo v případě mzdy. A naopak, aby zaměstnanec dostal stejnou reálnou hodnotu, představují nepeněžní benefity pro firmu oproti mzdě o 24 % nižší výdaj.

Někteří volí odpočinek, jiní zdokonalování v jazyce

Při pohledu do zákona je patrné, že tzv. volnočasové benefity se dají rozdělit do kategorií zdraví, rekreace, sport, kultura a vzdělávání. Je pak na preferencích zaměstnavatele, které z uvedených oblastí vybere pro své pracovníky.

Výběr může souviset i s oborem podnikání dané společnosti. Například management výrobní firmy může upřednostnit pro své zaměstnance kvalitní odpočinek, regeneraci, aktivní odpočinek před jazykovou vybaveností, u společnosti poskytující IT nebo telekomunikační služby může být dán důraz právě na vzdělávání pracovníků doplněné širokou škálou benefitů z oblasti sportu. 

Mezi daňově výhodné zaměstnanecké benefity se řadí např.:

  • Zdraví – od lékáren, přes masáže, až po aktivní odpočinek, zdravotní péči či očkování.
  • Rekreace – s ročním limitem 20 000 Kč na zaměstnance, např. služby cestovních kanceláří a cestovních agentur, hotely a penziony v ČR, lázně, aktivity ve fitness centrech, squash, bowling, pronájem kurtu, bazény nebo třeba lyžařská střediska.
  • Kultura – vstupenky do kin, divadel, lístky na koncerty nebo sportovní utkání
  • Vzdělávání – např. jazykové kurzy, odborné kurzy, autoškola, kurz rétoriky apod.
Z průzkumu společnosti Benefity vyplývá, že nejvyužívanější kategorií z pohledů zaměstnanců je zdraví (60 %), následuje rekreace s 19 % a sport (10 %). V těsném závěsu je pak oblast kultury s 6 % a vzdělávání, které využívá 5 % pracovníků firem.

Benefity jen ve velkých firmách? To již dávno neplatí…

Není tomu tak dávno, co bylo využívání firemních zaměstnaneckých benefitů doménou pouze velkých firem a nadnárodních společností. V současné době se ale situace v České republice mění a zaměstnanecké benefity zavádí i menší a střední podniky. Podle dostupných průzkumů se ukazuje, že volnočasové benefity nabízí svým zaměstnancům zhruba již 30 % firem s méně než 50 zaměstnanci.

Statistiky dále ukazují, že systém volnočasových zaměstnaneckých benefitů je momentálně nejvíce rozšířený mezi společnostmi podnikajícími na území hlavního města Prahy (přes 50 %), následuje Středočeský kraj s více než 10 %. Rozšiřování do dalších krajů republiky je pomalejší, vede Karlovarský kraj, následovaný krajem Ústeckým, Jihomoravským a Královehradeckým.   

Papírová poukázka, nebo benefitní karta?

Pravděpodobně nejrozšířenějším způsobem poskytování benefitů je využití tzv. poukázek. Nákup papírových poukázek je pro zaměstnavatele celkem jednoduchý jak administrativně, tak i z pohledu účtárny. Jejich nevýhoda se ale ukazuje v momentě, kdy zaměstnanec poukázku ztratí, zničí, je mu odcizena anebo skončí její platnost.

V některých firmách už pracují i s modernějšími systémy odměňování - například s tzv. cafeterií.

Nejmodernějším a nejflexibilnějším systémem poskytování benefitů je využití on-line portálů např. tzv. cafeterie. Jednotlivé portály jsou upraveny každé firmě přímo na míru, zaměstnanci se do aplikace přihlašují pomocí uživatelského jména a hesla. K placení v kamenných obchodech nebo e-shopech slouží benefitní karta, která vypadá a funguje podobně jako platební karta s unikátním číslem a PINem.

Novinkou je "bonus sacrifice“

Novinkou poslední doby je produkt nazývaný „bonus sacrifice“. Jeho systém je velmi pružný - zaměstnanec si může totiž sám rozhodnout, jestli si přidělené benefitní body ponechá v cafeterii, kde je jejich čerpání pro něj nejvýhodnější, anebo si je převede v podobě peněz do mzdy - a samozřejmě je náležitě zdaní.

reklama
#firmy #zaměstnanci #odměna #bonusy #benefity #trendy #plat

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.