Další trafiky pro odložené politiky? Praha chce vytvořit koncern firem

Praha se nechala inspirovat v zahraničí, ale nedopadne to jako mnoho českých "zlepšováků" pohromou?
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Vedení hlavního města zatím nevytvoří holding městských firem, jak původně zamýšlelo, koordinaci čtyř městských společností chce zajistit prostřednictvím koncernu. Rozdíl spočívá v tom, že se nezmění majetková struktura firem a spolupráce bude zajištěna smluvně. Proč ale ty zmatky?

Rozhodnutí o vytvoření holdingu nechá současné vedení na příští politické reprezentaci. Radní pro majetek Karel Grabein Procházka chce návrh koncernu příští týden předložit radě a zastupitelstvu. Podobné uspořádání loni zavedli v Brně.

Pokud radní a zastupitelé plán schválí, město připraví koncernovou smlouvu, která bude upravovat vztahy mezi začleněnými firmami a také způsob, jak jim vedení Prahy jako akcionář bude dávat pokyny. Plán by se měl týkat firem Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské služby a Kolektory Praha. Později by se mohly přidat další.

Praha kromě zmíněných firem stoprocentně vlastní ještě například Technickou správu komunikací, Obecní dům, správce nemovitostí Trade Centre Praha nebo dopravní podnik, který je se zhruba 11 000 zaměstnanci největší městskou společností.

Vznikne i nový výbor

Jako rozhodující člen, schvalující závazné pokyny pro firmy, má sloužit nyní v podstatě nečinná městská společnost Pražská plynárenská holding. "Ta by samozřejmě změnila svůj název a svoje stanovy, aby mohla plnit tuto roli," uvedl radní. Počet členů jejích orgánů by se zvýšil a měly by v nich zastoupení kromě vedení města i opoziční strany, pravděpodobně zhruba třetinové.

Kromě toho by město založilo koncernový výbor, složený ze šéfů zastoupených firem a politiků. Rozhodovací proces by fungoval tak, že výbor by dal návrh na nějaké společné opatření, které by následně buď doporučilo nebo nedoporučilo představenstvo zastřešující firmy Pražská plynárenská holding. Finální schválení by podléhalo její dozorčí radě.

Inspirace přišla ze zahraničí

Podle Procházky by v případě rychlého schválení mohlo toto uspořádání začít fungovat do několika měsíců. Radní dodal, že nedochází k žádným majetkovým změnám a žádný z kroků není nevratný. O případném založení holdingu, kde by městské firmy přímo ovládala nová společnost rovněž vzniklá z firmy Pražská plynárenská holding, může případně rozhodnout nová politická reprezentace vzešlá z podzimních voleb.

Město se ohledně vzniku holdingu inspirovalo v zahraničí. Mezi výhody má patřit například možnost převádět zisky mezi jednotlivými společnostmi v rámci holdingu. Město se tak vyhne patnáctiprocentní dani, kterou musí hradit v případě, že firmy nejprve zisk vyplatí magistrátu formou dividendy.

Koncernovou strukturu pro devět svých městských společností loni zavedlo Brno. Rozdíl proti plánu vedení Prahy je v tom, že tam jako řídicí člen nefiguruje jiná městská firma, ale přímo rada města. Procházka řekl, že jeho postup má výhodu v tom, že v řídicích orgánech firmy Pražská plynárenská holding bude na rozdíl od rady sedět i opozice. Zvolený způsob také umožní hladší přeměnu na holding, pokud se tak vedení města v budoucnu rozhodne.

Dvacet let chátrá: Má Dům u Sixtů nějakou naději na lepší budoucnost? Čtěte zde.

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru