Václav Klaus ml.: Kraje bych zrušil

ODS Praha-západ uspořádala pro ředitele a kantory diskuzi o škole, financování a inkluzi
 

Komentář - Václav Klaus mladší je expertem ODS na školství. Své teze osvětlil ředitelům škol na západ od Prahy a též je ubezpečil, že „po válce bude ministrem školství“. Zároveň by okamžitě vystoupil z Evropské unie.

Václav Klaus je bývalým ředitelem prestižního gymnázia PORG, které vzniklo na základě nadace profinancované Martinem Romanem (dříve ředitel Janky Radotín, Škody Plzeň, ČEZu). Vysoká úroveň PORGu je neoddiskutovatelná a odůvodňuje výši školného. Dnes píše pan Klaus velmi vtipné a zajímavé sloupky a spoluvytváří koncepci školství pro ODS.

Řešení pana Klause
ODS Praha-západ uspořádala pro ředitele a kantory diskuzi o úrovni školství, přerozdělování financí, inkluzi a jakou cestou by bylo dobré se vydat ve školství dále.
 

Pan Klaus (bývalý ředitel víceletého gymnázia) prohlásil, že pro kraj stačí jediné víceleté gymnázium

Inkluzi by pan Klaus zrušil, a to plošně, protože máme kvalitní speciální školství. Starosta Líbeznic Kupka jeho postoj zjemňoval a uváděl příklad postupné inkluze, když jí nahrávají okolnosti. Pan Klaus (bývalý ředitel víceletého gymnázia) prohlásil, že pro kraj stačí jediné víceleté gymnázium, více že netřeba. Pan Klaus též tvrdí, že je skeptický k rozpoznání talentu u desetiletých dětí. Pravdou je, že přehršel víceletých gymnázií komplikuje výuku ve vyšších třídách na základních školách. Přesto se přítomní s návrhem na ostrou redukci počtu výběrových škol neztotožnili.
 

Stejně tak je třeba redukovat počet vysokoškoláků, respektive vysokých škol. Efektivní ekonomiky jsou založeny na tom, že mladý člověk přijme jakékoliv místo a vyzkouší si tak více nástrah života. Například pan Klaus po škole hlídal karavany v Itálii. Půjdou ale mladí lidé, co si přičichnou k penězům, na vysokou, obává se organizátor diskuze, místostarosta Dobřichovic Michael Pánek, starostlivý otec 4 dětí?

Pro nedostatek řemeslníků a učňů pan Klaus řešení nenabídl.   

Přednášející by neměl své publikum naštvat

Martin Kupka, starosta obce Líbeznice

Diskuzi moderoval Martin Kupka, místopředseda ODS a kandidát strany na hejtmana (dříve mluvčí Středočeského kraje a Ministerstva dopravy a aktuálně starosta Líbeznic). Bylo zajímavé pozorovat, jak pan Kupka srozumitelně prezentuje postoje ODS a pan expert Klaus si, jemně řečeno, „stojí za svým“.

Chvíli to dokonce vypadalo na drama, když pan Klaus horoval pro vystoupení z Evropské Unie a lídr ODS Prahy-západ a kandidát do zastupitelstva kraje Michael Pánek (bývalý dlouholetý starosta Dobřichovic a podnikatel ve stavebnictví) takové řeči nevydržel. Dal jasně najevo, že sám není ani pro referendum, ani pro vystoupení. „Pokud se nechal náš národ zmanipulovat během prezidentských voleb kampaní hrazenou z Ruska, obávám se, že by se lehce nechal zmanipulovat z Východu znovu. Vystoupení z EU je jen krůček od vystoupení z NATO…“

Zajímavá přehlídka praktického vnímání reality a prezentace vlastní odlišnosti aktérů.


Životní styl

Hobby