Johanka z Arku byla opravdu krásná, dnes by po ní muži šíleli

Průvod ve městě Orleans oslavuje hrdinku, která město vyrvala z náruče Angličanů
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Jen vymyšlená legenda? Vůbec ne! Johanka z Arku je historicky doloženou postavou. Navštívil ji archanděl Michael a ve třinácti letech ji Bůh pověřil vedením francouzské armády a ukončením do té doby nejkrvavější války v evropských dějinách. Zdá se to nemožné? Takto „na papíře“ ano. Ovšem díky usilovné práci několika lidí dostala Johanka konečně pravou tvář.

Kdo vlastně byla Johanka z Arku? Dcera francouzského rolníka, která se narodila v roce 1412 v malé vesničce Domrémy ve východní Francii. Byla předurčena zachránit Francouze před anglickým vpádem. V roce 1431 ji však upálili na hranici poté, co ji zkorumpovaný církevní soud shledal vinnou z kacířství. Bylo jí devatenáct let.

Soud byl církví anulován až o 500 let později. V roce 1920 byla Johanka z Arku prohlášena za svatou papežem Benediktem XV. Toto vše zní až příliš reálně na to, aby byla mladá Francouzka pouhou legendou. Navíc umělkyně Becca Saladin, která oživuje historii svou neuvěřitelně realistickou sérií Royalty Now, ukázala i pravou tvář Johanky. Byla jednoznačně krásná, podívat se můžete zde. V tomto ohledu by se „prosadila“ i dnes.

Slyšela Johanka z Arku hlasy?

Když bylo Johance třináct let, slyšela hlasy. Šlo o jakýsi vnitřní, mystický fenomén, o kterém tvrdila, že k ní mluví Bůh. Údajně slyšela i hlasy svatého archanděla Michaela, svaté Markéty Antiochijské a svaté Kateřiny Alexandrijské. Tito tři ji informovali o zvláštním poslání, které jí dal Bůh, aby korunovala právoplatného krále Francie, a tím ukončila dynastický spor, který byl základem stoleté války.

Johanka z Arku nebyla ani rytíř, ani vycvičený voják. Ale když poprvé nasedla na koně, byla na něm tak přirozená, že jí své zvíře daroval vévoda z Lorraine.

Na své svaté cestě přesvědčila lordy, vojáky a francouzského následníka trůnu Karla VII. o svém poslání. Po dlouhém výslechu dostala na starost armádu a úspěšně vyhnala Angličany z Orléans. Poté osvobodila několik měst podél cesty ke korunování Karla VII. v katedrále v Remeši.

Je příběh Johanky z Arku skutečný?

Příběh Johanky z Arku je pravdivý a historicky doložený. Z tohoto důvodu patří mezi nejslavnější hrdinky v našich dějinách. Úkol, který jí dal Bůh, byl tak výjimečný, že přiměl dokonce i ateistu Marka Twaina, který napsal knihu o jejím životě, k tomu, aby ji nazval „zdaleka nejneobyčejnější osobou, jakou kdy lidská rasa vytvořila“.

Rodina a život Johanky z Arku

Rodiče Johanky z Arku byli prostí rolníci, Jacque d’Arc a Isabel Romée. Byli farmáři a vlastnili ovce, o které se Johanka z Arku v mládí starala. Johanka měla tři bratry jménem Jacquemin, Pierre a Jean a jednu sestru Catherine. Pierre i Jean doprovázeli Joan při její cestě a bojovali po jejím boku. Zatímco Johanka z Arku neměla potomky, celá její rodina byla po korunovaci Karla VII. povýšena do šlechtického stavu a její vesnice byla korunou osvobozena od placení daní na tři sta let.

Přezdívka Johanky z Arku byla „La Pucelle“ neboli služebná. Odkazovala na staré francouzské proroctví, které tvrdilo, že panna z Lotrinska zachrání lid Francie poté, co nemravná žena (později za ni byla považována Isabela Bavorská) ohrozila korunu.

Francouzská hrdinka neuměla číst ani psát a před zahájením své mise nevěděla, jak ovládat meč. Díky tomu je její vojenský úspěch, ve kterém ostřílení velitelé selhali, ještě neobyčejnější – skutek Boží, jak to lidé viděli.

Mučednická smrt

Johanka z Arku byla popravena katolickou církví poté, co ji falešný soud odsoudil z důvodu recidivy kacířství. Soud vedly církevní úřady sympatizující s Angličany, kteří doufali, že její nároky na nebeskou pomoc při ukončení války s francouzským králem na trůnu budou zdiskreditovány. Po usvědčení z kacířství byla odvedena ke kůlu, aby byla upálena. Tehdy pod trestem smrti podepsala papír, ve kterém se zřekla svých vizí a souhlasila, že nikdy nebude nosit mužské oblečení.

O čtyři dny později se Johanka z Arku přiznala, že se bojí své smrti, řekla, že vize jsou pravdivé, a znovu se oblékla do mužského oděvu, což vše představovalo její údajný návrat ke kacířství. Byla upálena na hranici, k tělu si držela krucifix a při umírání pronesla jméno Ježíše, což přimělo přihlížejícího, aby řekl: „Upálili jsme svatého.“

Zdroje: redakce, catholicnewsagency.com, britannica.com, pinterest.com

KAM DÁL: Neuvěřitelné míry první české miss Růženy. Dnes by se jí vysmáli.

Klíčová slova: