Krutý masový vrah Pol Pot: Diktátor, který se k lidem choval jako ke zvířatům

Pol Pot patří kvůli svému diktátu mezi největší masové vrahy v historii
 

Pokud si budete chtít sestavit poněkud zvrácený žebříček nejkrutějších diktátorů historie, jistě nemůžete opomenout jméno Pol Pot. Lidé z měst ve vyhnanství, kruté mučení, hladomor, vražedná pole a velmi neobvyklý politický systém. Vraždění Pola Pota odneslo celkem okolo dvou milionů obyvatel. 

Marxismus-leninismus inspiroval ve 20. století mnohé politické revoluce po celém světě. Komunismus se stal ideálním prostředkem k tomu získat moc a vytvářet autoritativní režimy. Čína, Vietnam, Sovětský svaz, ale také Kambodža se společně s mnoha dalšími zeměmi musely vypořádat s totalitou zabarvenou v rudé barvě.

Politická moc se tak často dostala do ruky šílencům, kteří ve svých plánech zacházeli opravdu daleko. Do společnosti krutých a zvrácených vůdců, jakými byl Stalin či Mao Ce-tung, je nutné zahrnout také Pola Pota. Muž, který se svojí komunistickou organizací Rudí Khmerové ovládl Kambodžu, patří možná k těm vůbec nejhorším lidem, co se kdy na naší planetě narodili. Proč tak tvrdý ortel?

Vrah z bohaté rodiny

Pol Pot, vlastním jménem Saloth Sar, se narodil do bohaté rodiny venkovského sedláka v centrální části Kambodže. Díky jeho sestře, která byla královou konkubínou, měli velmi dobrý kontakt na královskou rodinu.

V historii se tento paradox objevuje často, kdy hlavou komunistické revoluce je muž z významných poměrů, který díky dobrým finančním prostředkům získal nadstandardní vzdělání. Pol Pot byl přesně jeden z nich.

Prošel kvalitními školami, které byly pod vedením francouzských katolických misionářů. Když později absolvoval na Technické škole v Phnompenhu, získal stipendium, které mu zaručilo studijní pobyt v Paříži.

Více než škola mu byla inspirací politika. Zapojil se do kambodžského marxistického kroužku, kde se tvořilo tvrdé jádro, které později ovládlo Komunistickou stranu Kampučie (KSK).

Zde se také začíná psát krutá historie tzv. Rudých Khmerů, kteří svůj název velmi důsledně tajili a během vlády se označovali anonymně jako Organizace (Angkar). Jejich ideologie postavená na marxismu, maoismu a nacionalismu tak vytvořila jeden z nejkrutějších režimů na světě.

Komunistická kariéra

Oficiálně byla Komunistická strana Kampučie založena v roce 1960. Pol Pot se vedení Rudých Khmerů ujal v roce 1962 a od roku 1963 vedení opustilo město, aby svoji revoluci a povstání připravovali v džungli na východě Kombodže. Během těchto let také Pol Pot hledal zahraniční podporu. Vietnamci ho zklamali, ale Čína mu přislíbila spojenectví.

Rok 1968 byl po celém světě opravdu průlomový. Rudí Khmerové totiž v Kambodži zahájili povstání, které se podařilo dotáhnout do vítězného konce až 17. dubna 1975, kdy po dlouhé občanské válce obsadili Phnompenh a hrůzovláda mohla začít...

Krutý experiment

Hned po převzetí moci tak začalo kruté revoluční období, které obrátilo zemi vzhůru nohama a stálo život miliony místních občanů. Ideologie, kterou Pol Pot začal praktikovat v nově pojmenované Demokratické Kampučii, byla kombinací hned několika politických vizí a utopií.

Z feudalismu se velmi rychle přešlo ke komunismu. Nejpatrnější změny se odehrály ve městech, které byly vysídlené. Lidé se museli odstěhovat na venkov, protože města Pol Pot pokládal za semeniště kapitalismu.

Později byly zcela zrušeny peníze a zakázán obchod. Kambodžané museli nosit uniformy černé barvy. Svůj krutý experiment začal praktikovat i na manželské páry a děti. Partneři byli lidem přidělováni a jejich styk byl omezen jen na čas k plození dětí, které jim byly po porodu odebrány a vychovávány stranickou organizací.

Lidé byli souzeni za kontrarevoluci, pokud se věnovali rybolovu či sbírali plodiny ze stromů či keřů. Jako normální projev moci bylo vyvraždění celé rodiny za to, že maminka tajně uvařila dětem kukuřici.

Neodebrané děti musely svým rodičům říkat strýčku a teto, zatímco cizím dospělým občanům říkali matko a otče. Nejhůře se vedlo přítomným národnostním menšinám a inteligenci. Vietnamci a Číňané byli z velké většiny popraveni, stejně tak lékaři, umělci, buddhističtí mniši a vzdělanci. Nebezpečné bylo nosit brýle či znát cizí jazyky. Obyvatelé měst byli považováni za nečisté, a proto se stali cílem perzekucí a poprav.

Vražedné běsnění

Nejhorší období vlády KSK se datuje od roku 1976 do 1978. Smutným místem, které dodnes připomíná neuvěřitelnou krutost, je vězení a mučírna Tuol Sleng v Phnompenhu, které dnes slouží jako muzeum genocidy.

Během tohoto období čistek byli likvidováni hlavně představitelé Rudých Khmerů, kteří udržovali dobré vztahy s Vietnamem. Nelidské a zvrácené vraždění nemá v lidských dějinách obdoby.

Lidé na kůlech rozřezáváni na kousky, zašlapávání obětí slony, sekání mačetami a mnoho dalších důkazů o tom, jak barbarské umí být lidské chování, bylo podtržené tím, že se pohřbívalo do masových hrobů i v případě, kdy oběť projevovala známky života.

7. ledna 1979 přišlo pro zemi vysvobození. Vietnamská armáda zahájila invazi do Kambodži a krutý režim Pol Pota byl u konce. Tomu se s několika tisíci věrných podařilo uprchnout do džungle, odkud vedl soustavný partyzánský boj s novou vládou a Vietnamci. Samotný krutý diktátor byl odsouzen k doživotnímu trestu domácího vězení, aby následně zemřel 15. dubna 1998. Krátké vládnutí Rudých Khmerů si vyžádalo smrt 1,7 až 3 milionů obyvatel Kambodže.

Primárně se jednalo o smrt způsobenou hladem či krutou vraždou. Zcela po zásluze se tak Pol Pot ocitá ve společnosti těch nejkrutějších lidí v dějinách lidstva, přestože svoji vinu do konce života odmítal s tím, že má čisté svědomí.

Zdroj: irozhlas.cz, reflex.cz

KAM DÁL: Diktátor, který chtěl rozvrátit svět. Husajn šel na šibenici jako zlomený stařík k nepoznání


Životní styl

Zdraví