Mládí prezidenta Masaryka. Naučil negramotného otce číst a sám se vyučil jako zámečník ve Vídni

T. G. Masaryk se svojí ženou Charlotte. Měl prezident nečekaný původ?
 

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Když se 7. března 1850 narodil budoucí prezident a tehdy ještě Tomáš Jan Masaryk na jihovýchodě Moravy, jen těžko mohl tušit, jak důležitá osobnost zde roste k dospělému a dobrodružnému životu. Tatíček, otec vlasti, to zpočátku neměl vůbec jednoduché a pomyšlení na politiku bylo v mládí pravděpodobně to poslední. Jak vyrůstal mladý Masaryk? 

Od narození prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka uplynulo 171 let. Muž, který svým umanutým plánem vytvořit samostatné Československo absolvoval léta těžkých politických bojů v exilu, však na úplném začátku života neměl na růžích ustláno. Nenarodil se totiž do bohaté rodiny intelektuálů, jak by se mohlo podle následujícího života zdát. 

Negramotný otec

Jeho rodiče byli zaměstnáni na statku Nathana Redlicha. Matka pocházela z Hané a mluvila mnohem lépe německy než česky. Jeho otec Jozef byl Slovák, který pracoval jako kočí. Dlouhá léta byl negramotný a číst a psát ho naučil až mladý Tomáš Masaryk. Měl dva mladší bratry Martina a Ludvíka. Druhý jmenovaný později vybudoval hustopečskou tiskárnu, která ho v budoucím působení v politice silně podporovala tiskovými materiály. 

Tomáš po vystudování čejkovské školy přešel na gymnázium v Hustopečích a později přešel na gymnázium ve Strážnici, které nemohl dokončit. Nepatrnou chvíli byl na praxi v hodonínské škole, ale následně se stěhoval do Vídně.

Zámečník a kovář

Byť bylo pro Tomáše Masaryka podstatné vzdělání, ve Vídni se vyučil zámečníkem a později kovářem. Stále nic nenasvědčovalo, že v habsburské monarchii roste osobnost, která pomůže jejímu politickému rozkladu a bude hlavní hnací silou v osamostatnění Československa z područí Rakouska. 

Velmi brzy se stal podučitelem hustopečského reálného gymnázia v Hustopečích a díky vlasteneckému kaplanovi P. Františkovi Story se připravoval na studium německojazyčného gymnázia v Brně. 

Udržet ho při studiu nebylo pro jeho rodiče vůbec snadné. Nemajetný otec dělal stále kočího a následně správce statku a matka pracovala jako kuchařka v panských službách. Od patnácti let se živil sám jako učitel v domácnosti pro bohaté rodiny a studium na gymnáziu v Brně mu platila rodina policejního ředitele Antona Le Monniera. 

Se stejnou rodinou odešel do Vídně, kde konečně dostudoval na akademickém gymnáziu. Následný vstup na akademickou půdu vysoké školy už pomalu zformoval Masaryka k obrazu, který se více blíži k nebojácnému intelektuálovi, jenž se nebojí promlouvat do společenského dění. 

Masarykův otec? 

Několik historiků a badatelů také zpochybňují Masarykův původ a v tomto ohledu vzniklo mnoho fantastických teorií. Hlavním argumentem proti tomu, že kočí Jozef je jeho otec, vychází z věkového rozdílu deseti let mezi ním a Masarykovou matkou. Spekulovalo se tak o tom, jestli není synem statkáře Redlicha, či dokonce mnohem zajímavější teorie hovoří o možném otcovství Františka Josefa I. To se však nikdy oficiálně nepotvrdilo. Věkově by však celá tato skutečnost odpovídala i kvůli tomu, že si císař František Josef I. do svého deníku napsal poznámku “Kropáčková vyřízeno”, což bylo jméno Masarykovy matky za svobodna. 

KAM DÁL: Největší zločin maršála Stalina. Katyňský masakr odhalili nacisté, ale pravda vyšla najevo až v roce 1990