Nejbohatší rodina světa: Konspirace kolem Rothschildových se dotýkají válek, atentátů i pandemie koronaviru

Baron Mayer Rothschild byl první v dlouhé řadě úspěšné, bohaté a vlivné rodiny
  |   zajímavost

Z hlediska konspiračních teorií na světě nenajdeme vděčnější materiál, než je miliardářská rodina Rothschildových. Je jim přisuzováno rozpoutání válek a v posledních měsících je o nich řeč i v souvislosti s pandemií koronaviru. Jaký je však jejich opravdový příběh? Kdo se skrývá za mlhou polopravd a šílených teorií? 

Známá rodinná dynastie Rothschildových má své kořeny již v 18. století. Tehdy začala budovat své mocenské finanční impérium, které přetrvává dodnes. Kdo byl prvním v řadě a jaké nesmyslné konspirační teorie kolem nich vznikají? 

Od drobného směnárníka

Rodinný podnik založil v 18. století Mayer Amschel Rothschild a jeho bohatství rozhodně nespadlo z nebe. Začínal jako drobný směnárník v obchodě, který vedl jeho otec v německém Frankfurtu nad Mohanem. Postupně se pokoušel osamostatnit a jako předmět podnikání si vybral staré mince a starožitnictví. 

Jeho obchodní schopnosti a znalosti v oboru z něj učinily správce majetku významného knížete Viléma Hessenského. Prvním velkým krokem, který znamenal výrazný rozmach rodinného klanu, přišel na začátku 19. století, kdy se čtyři synové rozhodli naplnit ambiciózní plán. Rozprchli se po světě s tím, že v Londýně, Paříži, Vídni a Neapoli založí banky. Tehdy se také začíná příběh slavného příjmení rozrůstat do několika větví. 

Ten nejúspěšnější ze synů se jmenoval Nathan Mayer Rothschild, jenž podnikal v Anglii. Za respektovaným bankéřem stál v druhém sledu neméně šikovný James, který se zakořenil ve Francii, kde investoval do prvních velkých projektů železnice. 

Vliv na chod dějin

V následující etapě bratři učinili několik zásadních finančních operací, které jsou pravděpodobným důvodem ke konspiračním teoriím, jež vládnou internetem i v 21. století. Zapojili se totiž do napoleonských válek, kdy je britská vláda požádala, aby finančně podporovali vévodu z Wellingtonu, který potřeboval peníze na zaplacení vojáků bojujících proti Francii. 

Vymysleli tak způsob sítě spolupracovníků vykupujících mince a jejich obnos dodávali vévodovi v potřebných měnách. Britům bratři finančně pomohli půjčkou ještě při nákupu podílu ve společnosti, která spravovala Suezský průplav.  Nejednalo se o žádné drobné, protože úvěr představoval na tehdejší dobu neuvěřitelných 550 milionů liber. 

Vlivu bohaté rodiny se nevyhnul ani zdejší kraj. Jeden z potomků totiž rozvíjel svůj mocenský vliv i v habsburské monarchii. Salomon Rothschild se jako velký průmyslník dostal až na Moravu, kde pomohl úspěchu Vítkovických železáren. Zákonem byl však donucen k podnikatelské kličkované, kdy jako Žid nesměl vlastnit tak movitý majetek. Dohodl se tak s arcibiskupstvím, že budou železárny existovat pod jejich hlavičkou a on si je od nich bude pronajímat. O několik let později zákon ustoupil a Salomon mohl podnikat zcela transparentně jako jejich majitel. 

Úpadek pod vlivem nacismu

Být Židem v nacistickém Německu znamenalo pro rodinu Rothschildů radikální úpadek vlivu a finančních prostředků. Už před nástupem Adolfa Hitlera k moci se rozpadlo impérium sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem a nedařilo se ani rodině v Anglii. Tvrdý direkt přišel během zmíněné druhé světové války, když jim byl zabaven a prodán veškerý majetek i z vídeňské mocenské větve. 

Nejednalo se ovšem o likvidační ztráty, protože celé impérium má i v současnosti velký vliv na chod několika bank, pojišťoven, včetně několika nadnárodních průmyslových podniků. Hlavní díl práce ovšem opírají ve světě bankovního poradenství. V rámci vlny konspiračních teorií tak jejich bohatství, židovský původ a široký rádius vlivu po celém světě učinil z rodiny vděčný terč konspiračních teorií. Údajně jsou to právě oni, kdo rozpoutával války, objednával atentáty vlivných politiků a v neposlední řadě stáli za pandemií koronaviru. 

Zdroj: irozhlas.cz, fondik.cz

KAM DÁL: Tajný život otce vlasti. Z divokého mládí Karla IV. se zrodil nechtěný levoboček.


Životní styl

Zdraví