Nejlepší odstřelovač druhé světové války. Vasilij Zajcev po válce vedl továrnu v Kyjevě

Vasilij Zajcev byl nejlepším odstřelovačem druhé světové války
 

Americký hollywoodský trhák Nepřítel před branami si vzal jasnou inspiraci ze života unikátního odstřelovače Sovětského svazu Vasilije Zajceva. Hlavní hrdina, kterého ztvárnil herec Jude Law, totiž doopravdy existoval. Kdo byl pravý Vasilij Zajcev a kolik úspěšných zásahů mu je připisováno? 

Úvodní scéna filmu Nepřítel před branami nelže. Vasilij Zajcev totiž vyrostl v pohoří na Uralu, kde se už jako malý kluk naučil lovit v nepohodlných podmínkách vysokou zvěř. Když se tak otevírá filmový příběh snímku Nepřítel před branami, nebyli autoři daleko od pravdy. Vasilij Zajcev to s puškou uměl, ale nejednalo se o žádného vesnického balíka. 

Účetní hrdinou

V Magnitogorsku dokončil studia na pozici účetní a podílel se v této úřednické pozici na tzv. Magnitogorskem projektu. Už v roce 1937 však nastoupil do vojenské námořní flotily a dokončil zde také vysokou hospodářskou školu. 

Když nacisté porušili dohodu a napadli SSSR, byl Vasilij Zajcev v té době náčelníkem finančního oddělení v Tichomořském loďstvu. Slavný se však nestal díky svým účetnickým schopnostem, ale právě kvůli tomu, že dokázal v boji prodat svoje v dětství naučené schopnosti perfektního střelce. 

Bitva u Stalingradu

Od září roku 1942 se účastnil bitvy o Stalingrad. Za druhé světové války bychom pravděpodobně nenašli strašlivější bitevní pole, ale právě Vasilij Zajcev se zde se svojí odstřelovací puškou cítil jako ryba ve vodě. Jen v období od 10. listopadu do 17. prosince údajně zastřelil 225 vojáků a důstojníků wehrmachtu a z toho dokonce 11 odstřelovačů. Zároveň se po válce objevily zprávy, které hovoří, že zásluhu na tomto počtu zastřelených nepřátel má jiný voják se jménem Zikan. 

Zranění očí

Odstřelovací pušku Vaslije Zajceva je možné dodnes vidět ve Stalingradském muzeu. Tu mu osobně věnoval velitel jeho 1047. střeleckého pluku 284. střelecké divize 62. armády Stalingradského frontu. Zajcev byl schopný aktivně bojovat do ledna roku 1943. Tehdy mu totiž výbuch minometu poškodil a zranil oči. 

Zrak mu sice navrátila operace, ale do boje se vrátil už jako kapitán. Během stále probíhající bitvy o Stalingrad se věnoval výchově mladých odstřelovačů a sám sepsal dvě brožury, kde svou taktiku předává svým potenciálním “studentům”. 

Žákům Vasilije Zajceva se říkalo v žertu Zajíčata a držitel několika vyznamenání jako Hrdina Sovětského svazu, Leninova řádu, Řádu rudého praporu a Řádu 1. vlastenecké války se stal živoucí legendou. Za druhou světovou válku je mu přisuzování 242 zastřelených nepřátel. Po válce dostal teplé místečko v továrně v Kyjevě, kterou osobně vedl. Dožil se 71 let a zemřel v roce 1991 právě v Kyjevě. 

KAM DÁL: Zázrakem přežil holocaust a po revoluci vedl český Playboy. Světově proslulý literát Arnošt Lustig neskrýval lásku k ženám

 


Životní styl

Zdraví