Největší zločin maršála Stalina. Katyňský masakr odhalili nacisté, ale pravda vyšla najevo až v roce 1990

 

Byl to šokující objev. Nacisté v zimě roku 1943 sice prohráli důležitou bitvu o Stalingrad, ale stále se pohybovali na území Polska, které bylo původně okupováno Sovětským svazem. U katyňského lesa se zde v zemi odhalily rozsáhlé masové hroby. Tisíce mrtvol se svázanýma rukama a kulkou v hlavě. To byl výsledek rozhodnutí, které vymyslel jeden z nejbrutálnějších politiků té doby Lavrentij Berija. Krvavý podpis nad tímto rozhodnutím však nesl jméno Stalin. Co se tehdy u Smolenska vlastně stalo? 

Pakt o vzájemném neútočení, který podepsali v srpnu roku 1939 Hitlerův ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop a Stalinův pobočník Vjačeslav Molotov, rozložil moc v Evropě mezi dva diktátorské režimy. 

Polsko bylo rozděleno na dvě části a právě nově získaná moc nad územím sousedícím s hranicemi Sovětského svazu byla pro krvelačné psychopaty z Moskvy příležitostí, jak zlikvidovat svoje potenciální nepřátele. Nacisté měli svoje konečné řešení židovské otázky a Sověti je nesměle doplňovali brutální a masovou likvidací všech, kteří stáli v cestě maršálu Stalinovi. Katyňskému masakru tak nešlo zabránit. 

Rychlá porážka Polska

Nacisté a Sovětský svaz si z Polska na začátku války udělali bezbrannou oběť. Němci tehdejším útokem rozpoutali válku a Sověti o pár dní vtrhli bránicí se nebohé armádě do zad. Polsko válku prohrálo velmi rychle. 

To měl být však teprve začátek. Hned vzápětí se Sověti pustili do masivního zatýkání všech důležitých složek polské společnosti. Důstojníci, vojáci, četníci, soudci, učitelé, duchovní, ale také inteligence včetně umělců, novinářů a vědců skončili v zajetí. Většina z nich se musela nuceně stěhovat do pracovních táborů v Sovětském svazu. 

Speciální skupinou pro Stalina a jeho architekta zla Beriju byli polští důstojníci a inteligence. Pro ně byly zřízeny speciální tábory na Ukrajině, Polsku a poblíž Moskvy. Celkem se jednalo přibližně o 25 tisíc zajatců. Ti se mylně domnívali, že se jako váleční zajatci dostanou brzy domů. Tehdejší šéf NKVD Berija měl však zcela jiné plány. 

Nepřátelé socialismu

Berija zajatce vylíčil jako potenciální hrozbu pro poválečné plány s Polskem. Propaganda a krvelačnost tehdejší sovětské moci vyústila v šílený masakr. Návrh Beriji Stalin bez váhání podepsal a 25 tisíc Poláků bylo jedním podpisem odsouzeno k smrti zastřelením. 

Žádný soud, žádné oficiální obvinění, žádná obhajoba. Celá akce probíhala v přísném utajení. Samotní zajatci vůbec netušili, co se chystá. Byli záměrně převáženi v malých skupinách s tím, že míří do jiného zajateckého tábora za prací. Místo toho však cestovali na popraviště, kde vražedná četa jednala zcela mechanicky a nelítostně. 

Pět týdnů se tak den co den postupně odváželi na různá místa v Sovětském svazu zajatí Poláci, na které čekaly připravené masové hroby. 

Hitlerova pomsta

V roce 1943 se však po prohrané bitvě u Stalingradu podařilo nacistickým jednotkám jedno podobné místo masového vraždění odhalit. Hitler se tak rozhodl celou tuto záležitost použít jako pomstu po prohrané bitvě se Sovětským svazem. 

K nalezišti, kde bylo odhaleno přes čtyři tisíce mrtvých Poláků, přizval Červený kříž a novináře a chtěl tím destabilizovat vztahy spojenců, kteří vedli s Hitlerem válku. Podrobná exhumace mrtvol odhalila jejich totožnost, ale také dobu, kdy byli zastřeleni. Paradoxně tak nacisté odhalili světu, že katyňský masakr se odehrál již v roce 1940. 

Polská exilová vláda tak pochopitelně žádala po Stalinovi odpovědi. Ten vše zpochybnil s tím, že se jedná o nacistickou propagandu. Naopak za tento masakr vinil Němce. Když se v roce 1944 celá oblast vrátila do držení Sovětského svazu, pustil se Stalin do vlastního zmanipulovaného vyšetřování, které mělo veškerou vinu prokázat právě nacistům. Tisíce polských rodin tak po dlouhých téměř padesát let žily v omylu, že jejich příbuzní zemřeli výstřelem z nacistické pistole. 

Až v roce 1990 Michail Gorbačov veřejně prohlásil, že katyňský masakr má na svědomí režim Stalina. S touto morální očistou se odhalují i další masové hroby. Viníci této šílené čistky jsou však v té době dávno po smrti. Katyň je tak pro Polsko symbolem národní porážky a poněkud zvráceného zacházení obou mocností, které se během druhé světové války pokusily úspěšně obrátit svět vzhůru nohama. 

KAM DÁL: Opustil Československo a nenarozeného syna. S fotoaparátem fotil hvězdy USA, ale také nejbrutálnější válečné konflikty

 


Hobby

V obraze