Nepovedená operace Velký metař. Únos Rudolfa Slánského na západ řídil generál Moravec

Gottwald a Slánský jako špičky komunistické strany
 

Dlouho se jednalo o nevyjasněnou záhadu. Dopis adresovaný Velkému metaři se dostal do nepravých rukou a byl poslední kapkou před zatčením druhého nejmocnějšího poúnorového komunistického politika Rudolfa Slánského. Ten byl rok po zatčení popraven v monstrprocesu s dalšími deseti funkcionáři. Co však stálo za tímto záhadným dopisem? 

Paradoxně se dlouho tento dopis označoval jako záměrná provokace StB, která se řídila rozkazy se Sovětského svazu. Dopis, který byl určený Velkému metaři, což bylo pro autora krycí jméno Rudolfa Slánského, celý proces “očisty” od zrádců uvnitř KSČ urychlil. 

Oběť vlastního plánu

Slánského osud je dobře známý. Stalin se po ztrátě vlivu v Titově Jugoslávii bál, že něco podobného napadne ještě jiné regiony východního bloku. Vytvořil tak tlak, aby si komunisté v regionech připravili exemplární tresty, i kdyby byly oběti nevinné. Slánský byl tak popraven s deseti dalšími komunistickými funkcionáři za velezradu, vyzvědačství, sabotáž a vojenskou zradu 3. prosince 1952. 

Slánský jako vůdce domnělé zrádcovské skupiny však nic takového nepřipravoval, i když se u soudu ke všemu přiznal. Jak známo však pod tlakem metody, kterou společně se Sověty právě on dovedl k dokonalosti. Hon na čarodějnice v komunistickém balení poznal na vlastní kůži. 

Jakou roli v tomto nespravedlivém příběhu zahrál právě onen dopis určený Velkému metaři? Historici se dlouhou dobu domnívali, že se jednalo o cílenou provokaci ze strany sovětské či československé tajné služby. V devadesátých letech však přišlo nečekané rozuzlení. 

Kniha jako rozuzlení

Historik Jiří Šulc vydal knihu Ve službách prezidenta, na kterou získal zajímavou reakci z USA. Ozval se mu totiž tehdy osmdesátiletý František Ostrý, který se k autorství onoho dopisu Velkému metaři přiznal. Postupně se během konverzace odhalily prověřené a autentické důkazy ohledně celé do té doby záhadné akce. 

František Ostrý byl totiž válečným veteránem, který v březnu 1951 začal pracovat ve zpravodajské organizaci čs. emigrace, která nesla název podle středoafrického kopytníka OKAPI. 

Sídlila v západním Německu, a to konkrétně ve městě Bensheim, a vedl ji proslulý generál František Moravec společně s dalšími vyššími důstojníky čs. armády. Tajná služba pracovala pod ministerstvem zahraničí USA. Měla tak velmi blízko k CIA. Její činnost se soustředila na destabilizaci komunistického systému v Československu. 

Monitorovali tak tisk, ale také korespondenci na nejvyšších místech. Když Rudolf Slánský ke svým padesátinám nedostal blahopřání z Moskvy, vzniklo u agentů z OKAPI podezření, že padl v nemilost Stalina. V hlavě Františka Ostrého tak vznikl nápad na zajištění útěku Rudolfa Slánského na západ. Operace dostala název Velký metař. 

Neinformovaná CIA

Tento velmi odvážný nápad sice navazoval na tradici zajištěných úniků lidí z protikomunistického odboje a opozičních politiků. Rudolf Slánský byl však velká ryba a jeden z hlavních architektů poválečného vzestupu a moci KSČ. 

Jeho zpravodajská cena byla vysoká vzhledem k tomu, že se jednalo o jednoho z nejvíce informovaných politiků v zemi. Zároveň si tajná služba OKAPI slibovala způsobení velké destabilizace v československém socialistickém bloku. Kdyby se povedl únik tak vysokého státníka, jistě by to nebylo bez senzace. 

Generál Moravec však o tomto plánu neinformoval americké tajné služby. CIA tak vůbec nic o operaci Velký metař nevěděla. Moravec chtěl zařídit svojí skupině zvýšenou prestiž, což by podobná akce bezesporu zajistila. Na Slánského však chyběl kontakt. 

Plán byl následující. Slánský měl být vhodně kontaktován s tím, že mu bude nabídnut únik na západ. Agenti mu měli slíbit, že bude zajištěn a nebude perzekuován. Celá akce se však dostala do kolize, kdy se v Praze už naplno rozvíjelo fiktivní vyšetřování ohledně “spiklenecké skupiny”, kterou měl právě Slánský vést. 

Slánský se po změně strategie stal hlavním terčem “nápravy” komunistických poměrů. Chyběl však nějaký důkaz, který by celé domino poslal směrem k šibenici. V tu chvíli dorazil onen osudný dopis. 

Dvojitý agent

Celá akce závisela na spolehlivosti agenta chodce, který měl dopis doručit. Ke smůle všech zúčastněných ho do rukou dostal Rudolf Nevečeřal, který byl dvojitým agentem, jenž po zatčení za uprchnutí z Československa podepsal po návratu spolupráci s StB a byl členem čs. kontrarozvědky. 

V dopise kromě nabídky na bezpečný únik byly i instrukce, aby se Rudolf Slánský přesvědčil, že se jedná o seriózní nabídku. Na vlnách Svobodné Evropy mohl v konkrétních dnech slyšet heslo “Zlé věci přicházejí najednou”.

Jeden z hlavních zprostředkovatelů měla být slečna Kaňkovská, která se snažila vytvářet dojem, že je Slánského milenkou, a přitom se s ním nikdy v životě nesetkala. Ta dokonce o své účasti na plánu vůbec nic netušila. Ještě předtím, než se k ní dostal jeden z dopisů pro Slánského, byl už druhý v rukou StB. 

Ta celou operaci nechala řízeně běžet, což se jí vyplatilo. Postupně měla v ruce i falešné doklady se Slánského podobiznou přefocenou z Rudého práva. OKAPI tak vlastně StB dodaly potřebné materiály, aby ze Slánského udělaly hlavu spiknutí. 

Ještě několik dní trvalo, než byl vydán nekompromisní rozkaz k zatčení Slánského a zpravodajské službě velmi brzy došlo, jak naivní to byl plán. Zároveň zde prokázala neznalost poměrů a osoby Slánského, který stranu miloval a zároveň byl věrným otcem od rodiny. Zatčení Slánského by pravděpodobně přišlo i bez dopisu Velkému metaři. Spíše celá akce bez kontroly CIA propadla a Moravcova skupina OKAPI od té chvíle neměla žádoucí podporu. V roce 1952 také zanikla… 

KAM DÁL: Sametový komunista revolucionářem. Čalfa prosadil Havla a zařídil si bohatou polistopadovou kariéru