Nikdy se nevzdáme. Boj parašutistů v kostele Cyrila a Metoděje má své neznámé hrdiny

Tváře hrdinů z kostela svatých Cyrila a Metoděje
 

Těžký úkol byl splněn. Říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel po vojenském útoku československých parašutistů a vše nasvědčovalo tomu, že by sedm mužů z výsadků Anthropoid, Silver A, Out Distance, Bioscop a Tin nakonec dokázali bez odhalení opustit Protektorát Čechy a Morava. Karel Čurda však zradil a v příběhu hrdinů se začala psát poslední kapitola.

Hrdinové Heydrichiády. Pod tímto pojmem si většina z nás představí hlavně dvě jména. Josef Gabčík a Jan Kubiš z operace Anthropoid, kteří měli za cíl zlikvidovat Reinharda Heydricha. Stalo se tak, ale bez spolupráce s jinými členy ostatních výsadků a několika občany spolupracujícími s odbojem by se nic takového nepodařilo. Jaká jiná jména jsou možná nespravedlivě přehlížena v rámci této úspěšné vojenské operace, která nakonec skočila kvůli zradě Karla Čurdy?

V kostele svatých

Hrdinové nemusí nutně držet v ruce zbraň. Pomoc parašutistům totiž zprostředkovaly desítky obyčejných lidí, kteří nakonec za svoji odvahu zaplatili životem. Velmi významnou roli v odbojovém hnutí hrála pravoslavná církev, která v boji s nacismem spolupracovala již od počátku okupace.

V kostele svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici nějakou dobu ukrývali kancléře prezidentské kanceláře Přemysla Šámala, ale třeba také odbojáře Jana Sadílka. Nejčastěji si jejich odvážnou činnost spojujeme s ukrýváním parašutistů. Pravoslavná církev však za protektorátu pomáhala také pražským židům, jimž vystavovala falešné křestní listy a kterým tak zachránila život.

Za zmínku tak stojí několik důležitých postav z řad pravoslavné církve, které riskovaly svůj život, aby pomohly v boji s nacismem. Sedmi československým parašutistům tak poskytli pomoc hlavně předseda starší pravoslavné církve Jan Sonnevend a jeho pravoslavný farář ThDr. Vladimír Petřek. Když byl úkryt parašutistů odhalen, zatčen byl také biskup Gorazd a farář Václav Čikl. Všichni byli následně popraveni na kobyliské střelnici. Bez těchto osob by nebyl odboj tak účinný. Je tak dobré si jejich čin a odvahu připomínat.

Sedm statečných

Celý souběh událostí má jednoho jmenovatele. Parašutista Karel Čurda nevydržel nátlak a začal na pražském gestapu vypovídat. Jedna z cest, která směřovala k odhalení úkrytu hledaných vojáků, vedla přes rodinu Moravcových, jež ve svém bytě ukrývala Gabčíka s Kubišem. Na rozdíl od Čurdy právě oni věděli, že se parašutisté ukrývají v kryptě kostela svatých Cyrila a Metoděje.

Mladý Aťa Moravec byl krutě mučen gestapem a když mu ukázali tělo jeho mrtvé matky, nevydržel a prozradil, kde se parašutisté skrývají. Kostel byl tak ihned obklíčen Němci, a to za hojné účasti. Akce začala 18. června 1942 ve 4:10 ráno.

Kolem kostela se tak sešlo okolo 800 mužů ve zbroji. Uvnitř kostela jim mělo odolávat pouhých sedm mužů. Jen tři z nich se však nacházeli na hlídce na kůru kostela. Opálka, Kubiš a Bublík byli vybaveni pouze pistolemi a omezeným počtem nábojů. Spekuluje se, že během obrany kostela použili také čtyři granáty Mills. Němcům se na začátku nepodařilo vniknout na emporu kostela, což odnesli dva vojáci lehkým zraněním. Situaci později zkomplikovala střelba do oken kostela z protější budovy školy. Ta byla však brzy zastavena, protože ohrožovala vlastní vojáky.

Byť měli Němci velkou početní převahu, do interiéru kostela mohli kvůli omezenému prostoru pouštět bojové jednotky po dvaceti členech. Odpor parašutistů byl zlomen až po dvou hodinách boje, kdy Opálkovi, Kubišovi a Bublíkovi došly náboje. Opálka a Bublík si poslední náboj nechali pro sebe. Jan Kubiš umírá následkem vážných zranění. Mrtvoly hrdinů následně nacisté položili na chodník a Karel Čurda je mohl identifikovat.

Nikdy se nevzdáme

Zpočátku se zdálo, že akce je úspěšně u konce. Podle několika historiků si nacisté neuvědomovali, že v kryptě pod kostelem jsou ukrytí další čtyři parašutisté. Údajně je na tuto stopu přivedl objevený čtvrtý oblek na empoře.

Po tvrdém výslechu kaplana Petřeka a faráře Čikla se muži prořekli, že je zde přítomná rozsáhlá krypta pod kostelem. Němci odhalili malá dvířka v zemi a pokusili se jimi dostat dovnitř, což způsobilo dvě vážná zranění.

Následně se nacisté pokoušeli s parašutisty vyjednávat. Nuceni k tomu byli duchovní, ale také Karel Čurda. Ten údajně do krypty volal: “Kamarádi, vzdejte se! Nic se vám nestane! Mně se také nic nestalo.” Parašutisté zareagovali palbou a slovy: “Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!”

Němci se snažili parašutisty vytopit, do krypty házeli slzný plyn a granáty, které se jim většinou vracely zpátky. Když se pustili do demolice dalšího otvoru, ozvaly se z krypty čtyři výstřely. Valčík, Švarc, Hrubý a Gabčík si nechali poslední náboj pro sebe. Tím skončil odvážný boj sedmi vojáků v okupovaném Československu. 

Slabost jednoho odsoudila k smrti stovky lidí, kteří se podíleli na vojenské akci, která měla za cíl rozšířit sítě odboje v protektorátu a hlavně likvidaci Reinhard Heydricha.

KAM DÁL: Muž, který nehajloval. Chtěl si vzít židovku a jejich osud skončil tragicky

 


Životní styl

Zdraví

V obraze