Po 11. září už svět nikdy nebyl jako dřív: Konspirační teorie říkají, že o útocích vědělo FBI i George Bush

11.09.2020 - 15:00  

Dodnes si mnoho z nás pamatuje na den, kdy jsme poprvé otevřeně viděli, co je vlastně ten teroristický útok. Je tomu už devatenáct let a mnozí z nás mají stále při sledování záběrů narážejících letadel do Světového obchodního centra husí kůži. Jak to ale s únosem letadel tehdy bylo? Existují zajímavé konspirační teorie, které rozhodně pohádce o Al-Kaidě nevěří.

Ohledně toho, co si lidé myslí o teroristických útocích z 11. září 2001, vzniklo mnoho průzkumů. Jeden z nich, na jehož otázky odpovídalo 16 063 respondentů ze 17 zemí, dopadl tak: pouze v devíti zemích převážil názor, že Al-Káida stála za těmito útoky. Celkově 46 % dotazovaných věřilo, že za útoky stojí Al-Káida, 15 % věřilo, že za útoky je zodpovědná americká vláda, 7 % vinilo Izrael a dalších 7 % věřilo tomu, že za útok není odpovědná Al-Káida. Názory, že za 11. září není odpovědná Al-Káida, převažovaly mezi respondenty z Blízkého východu.

Tragédie vzbuzující otázky

Neobvyklost událostí, jakým je nepochybně náraz unesených dopravních letadel do velmi vysokých budov a jejich následné zřícení, přirozeně vzbuzuje množství otázek. Konspirační teoretikové se snaží dodnes tyto otázky zodpovědět. 

Mohli jste slyšet o zřícení budov Světového obchodního centra díky řízeným explozím, do Pentagonu měla zase narazit řízená střela zajišťující zničení účetních dokumentů a několika připravených válečných plánů.

Pojďme přejít k jednotlivým teoriím, které jsou samy o sobě sobě dosti zajímavé. 

Podrobná dokumentace předána

Jedna například říká, že v roce 1995 byl na Filipínách zmařen teroristický plán nazvaný „Operace Bojinka“, který obnášel únos letadel a útok na významná centra americké demokracie jako Pentagon, Světové Obchodní Centrum či Bílý dům. Podrobná dokumentace plánovaných útoků byla předána Američanům, tudíž jak CIA tak FBI o tomto plánu věděla a tudíž měli býti připraveni.

Nehrozí vám nebezpečí

Další teorie říká, že v den útoku kolem sedmé ráno někdo přepnul požární signalizaci budovy č. 7 Světového ochodního centra do osm hodin trvajícího testovacího režimu, který způsobil, že jakákoli indikace požáru byla považována za simulaci a neobjevila se v kontrolním ústředí budovy. A v době mezi prvním a druhým nárazem do budov dvojčat byli lidé v druhé, jižní věži Světového obchodního centra ujišťováni, že jim nehrozí žádné nebezpečí a že mohou zůstat na svých pracovištích. Ti, kteří byli na odchodu, byli odkázáni, aby se vrátili. 

Exploze trhavin v budovách

Mnohé konspirační teorie také vypráví o tom, že za zhroucení budov Světového obchodního centra mohla exploze trhavin uložených v budovách. Zastánci této myšlenky tvrdí, že nárazy letadel a následné požáry nemohly budovy oslabit natolik, aby došlo k jejich úplnému zhroucení.

Nalezený pas ze zničeného letadla

Další zajímavou informací bylo to, že jména atentátníků byla FBI sdělena do dvou dnů po útoku. Prý šlo o rekordně rychlé nebo předem připravené vyšetřování. Tato jména ale chyběla na listině cestujících, jak ji téhož dne zveřejnila stanice CNN. Z prvního zveřejněného seznamu cestujících měla být záměrně vynechána arabská jména. Podle teoretiků také chybí důkazy, že tyto osoby byly skutečně na palubě letadel. Nález nepoškozeného papírového pasu jednoho z únosců se v souvislosti s totálním zničením obou unesených letadel jeví jako přinejmenším překvapivý.

Klacky pod nohy od Bushe

Prezident Bush se prý snažil mnoha prostředky ovlivnit a zpomalit nezávislé vyšetření útoků z 11. září. Prý se do komise snažil dostat svého člověka, který zadržoval dokumenty a umetal stopy vedoucí do firem nebo úřadů samotných Spojených států. Také omezil rozpočet komise a ztížil její proces vyžadování dokumentů zbytečnou byrokracií.

KAM DÁL: Zmrazené pečivo vás může mrzet. Je to velká chyba, která je zdraví nebezpečná