Rusové mají vlastní Stonehenge. Země Árijců je úžasným historickým odkazem

Arkaim je zřejmě nejstarší sídlo na území Ruska
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Ruská armáda drancuje Ukrajinu, vojáci kradou vše, co jim přijde pod ruku. Mnozí lidé hovoří o tom, že jde o zaostalý národ, jehož příslušníci jsou u vytržení třeba ze splachovacích záchodů. Na druhou stranu se na území dnešního Ruska čas od času podaří neuvěřitelně úžasné objevy. Jedním z nich je Arkaim, ruský Stonehenge na jižním Uralu.

V kronikách historie a archeologie existuje jen málo objevů, které upoutaly fantazii v takové míře jako Arkaim. Toto starověké opevněné sídliště, objevené archeologickou expedicí Čeljabinské univerzity v roce 1987, se stalo symbolem tajemné minulosti, která sahá až do doby 2 000–3 000 před naším letopočtem. Místo, které je často nazýváno jako ruský Stonehenge, stále fascinuje a přitahuje badatele i nadšence.

Důkaz starověkého inženýrství

Kouzlo Arkaimu začíná pozoruhodným inženýrstvím. Pevnost se pyšní dvěma kruhovými hradbami, které jsou opevněny vnější obrannou zdí a dva metry širokým příkopem. Obdélníkové obydlí, které bylo postaveno mezi těmito zdmi, tvoří složitý design. Je pozoruhodné, že čtyři brány přesně lícují se světovými stranami, což demonstruje pečlivé plánování a pokročilé inženýrství. Na vnější hradbu přiléhá přibližně 35 domů, jejichž vchody jsou strategicky umístěny podél hlavní ulice, což svědčí o promyšleném uspořádání města.

Složitost Arkaimu však nekončí u jeho architektonického řešení. Místo odhalilo sofistikovaný systém rozvodu vody, tunely pro odstranění přebytečné vody, doly, kovové předměty, keramiku, rituální pozůstatky, náčiní a pece. Samozřejmě nechybí ani hrobky. Tyto objevy podtrhují jedinečný charakter místa, odlišují jej od ostatních osad z doby bronzové a zdůrazňují vynalézavost jeho stavitelů. Abychom skutečně ocenili Arkaim, musíme se ponořit do kultury, která dala místu vzniknout – do kultury Sintashta.

Posvátná architektura a vesmír

Architektura Arkaimu vykreslila zajímavé paralely se starověkými indoárijskými a íránskými duchovními texty, jako jsou védy a Avesta. Uspořádání osady obsahuje tři soustředné prstence zdí a tři paprskovité ulice. Jde o design připomínající město krále Yimy popsané v Rigvédě. Symbolický význam navíc naznačují „vzory podobné svastice“, které se nacházejí na základních zdech a obydlích druhého prstence. Tyto vzory se objevují na četných artefaktech.

Duchovní význam Arkaimu přesahuje jeho architektonické prvky. Někteří lidé místo vnímají jako „zem Árijců“ a vzor pro novou duchovní civilizaci v souladu s vesmírem. Nicméně, ruská pravoslavná církev a další osobnosti vyjádřily kritiku ohledně archeologických výkladů, což vyvolalo pokračující debaty o jeho roli v historii.

Odhalení Arkaimu dalo vzniknout různým ideologiím mezi různými náboženskými a kulturními skupinami. Pro některé představuje druhou domovinu Indoevropanů, kteří zpočátku obývali arktické oblasti, než migrovali na jih a na západ a ovlivnili vývoj dalších civilizací. Arkaim byl označen za „národní a duchovní svatyni“ Ruska. Někteří dokonce tvrdí, že jde o rodiště bájného Odina z germánské mytologie.

Dnešní Arkaim

Dnes Arkaim vítá turisty a poutníky toužící po spojení s jeho dávnou historií a duchovním významem. Probíhající vykopávky a výzkum nadále vrhají světlo na lidi Sintashta, jejich kulturu a jejich místo v širší indoevropské rodině. Tajemný půvab místa přetrvává, připomíná nám, že ozvěny minulosti rezonují v čase a inspirují nás k odhalení záhad, které historie skrývala po tisíciletí.

Závěrem lze říci, že Arkaim, ruský Stonehenge, je více než jen historický relikt. Je svědectvím vynalézavosti a kulturního bohatství minulosti. Jak pokračujeme v odhalování otazníků, přibližujeme se k pochopení složité tapisérie lidských dějin a vzájemného propojení civilizací napříč časem a prostorem.

Zdroje: redakce, thearchaeologist.org, denik.cz, www.suenee.cz

KAM DÁL: Archeologové objevili poblíž Stonehenge další kruhovou stavbu.

Klíčová slova: