Sedm let visel na háku: Loupežník Mikeš Zoula byl ve své době SuperStar, na smrt ho doprovázel Jan Hus

13. července 1404 byl Mikeš nabodnut na hák v místech dnešní křižovatky U Bulhara v Praze
 

Pokud bychom hledali v naší historii hvězdu mezi loupežníky, padlo by pravděpodobně jméno Mikeše Zouly z Ostředka. Ten ve 14. století zamotal hlavu pražskému arcibiskupovi, králi Václavu IV. a všem movitým pánům v Praze a na Benešovsku. Jak už to v podobných příbězích bývá, skončil neslavně. Sedm let mělo jeho mrtvé tělo strašit Pražany. 

Mikeše Zoulu zmiňuje kronika Daniela Adama z Veleslavína, který doslova píše. „Mikuláš Zoul, veliký loupežník, kterýž v Čechách mnoho škody s pomocníky svými činil, a od Zbyňka Zajíce z Hažmburka, arcibiskupa pražského, z rozkazu krále Václava IV. na Hrádku Cejchanově obležen a jat byl, ten toho dne s 50 služebníky na šibenici před Prahou oběšen a že na železném háku pověšen byl, visel až do 7 let.” 

Dobový záznam starý přes 600 let tak ukazuje, jak výraznou postavou byl Mikeš Zoula na konci 14. století a kolik vrásek během svého loupežnického života způsobil. Co všechno ho dostalo na šibenici? 

Loupežnický rytíř

Byť proslul jako loupežnický rytíř, jednalo se spíše o zemana. Na konci 14. století se synem Janem se zmocnil Čejchanova hrádku u Chocerad, odkud se pravidelně pouštěl se svou bandou přepadat kupce na cestě mezi Táborem, Benešovem a Prahou. Na své úspěšné a milosrdné loupežnické výpady nebyl sám. Bez podpory strýce Ahník z křešické tvrzi u Divišova, Suchého Čerta (pán z Kunštátu) nebo Vaňka z Dubé, pána Ondřejova, by toho moc nezmohl. 

Veškeré konání skončilo v roce 1403. Král Václav IV. totiž vyslal vojsko vedené arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Hazmburka k Čejchanovu hrádku a hradu Dubé, kde měl své sídlo syn Mikeše Jan. Zoula byl poražen a se svou padesátičlennou bandou byl zajat. Panství bylo ihned srovnáno se zemí a pozemky připadly králi. 

13. 7. 1404 tak přišla poprava pro všechny z loupežnické bandy. Jednalo se do té doby o největší hromadnou veřejnou popravu. 50 mužů bylo pověšeno za městskými hradbami v místě, kde je dnes křižovatka U Bulhara, a to na největší šibenici, kterou kdy město vidělo. 

Sám Mikeš Zoula byl pověšen na hák, na kterém jako odstrašující případ visel dlouhých sedm let. Zajímavostí také je, že je k šibenici v posledních chvílích života doprovázel mistr Jan Hus. Ostatky slavného Mikeše byly uloženy pravděpodobně na stejné místo, jako byl uložen jeho mrtvý syn Jan. Tedy na hřbitov patřící ke kostelu sv. Štěpána Na Rybníčku. 

Zdroj: Česká televize, Český rozhlas

KAM DÁL: K smrti umučený farář Toufar. Komunistický zločin jako vykonstruované divadlo o zázraku.


Životní styl