Svobodný císař Rudolf II. měl třicet let stejnou milenku: Hraběnka Stradová mu dávala to, co jiné ženy nedokázaly

Císařovou ložnicí prošly desítky a stovky dívek, ale hraběnka Stradová si jeho přízeň přesto dokázala udržet
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Císař Rudolf II. měl zálibu v panenských milenkách, dokonce je nechával unášet a přivážet až do paláce. Kromě takových dívek se ale v jeho blízkosti po dlouhá desetiletí objevovala stálá oficiální milenka Kateřina Stradová. Čím si získala panovníkovo přelétavé srdce na bezmála třicet let? Pochopila císaře a dávala mu to, co ostatní neuměly.

Císař Rudolf II. se do našich dějin zapsal pro mnohé hlavně jako podivín, který si liboval v uměleckých sbírkách a alchymii. Něco na tom sice je, ale hlavní díl práce na této představě odvedl dvoudílný film Císařův pekař a Pekařův císař, který jsme jistě všichni viděli mnohokrát.

Historie podle filmu? 

Ať už jsou zmiňované snímky podbarveny tehdejší ideologií do jakékoliv míry (jistě si vzpomeneme třeba na slova písně: Když všichni všechno všechněm dáme, tak budem všichni všechno mít dohromady...), jedno jsme si z nich odnesli: císař Rudolf II. byl i ve vysokém věku stále svobodný, ale rozhodně ne osamocený. Po jeho boku stála po téměř třicet let Kateřina Stradová, o sedmadvacet let mladší a podle všeho velmi krásná žena. I ta se ale musela smířit s tím, že rozhodně není jedinou, kterou Jeho Veličenstvo zahrnovalo svojí (většinou velmi dočasnou) přízní. Kateřinu ale přesto nikdy neopustil. 

K císaři se dostala přes otce

Čím si Kateřina Stradová, vlastním jménem Marie Anna, nemanželská dcera Ottavia Strady, získala a hlavně udržela císařovu lásku? Její otec pracoval u dvora jako antikvář, měl tedy na starosti panovníkovy umělecké sbírky. Jistě měli mnoho společných témat k debatě, a to i v době, kdy byla Kateřina ještě malá a pak dospívající dívka. Není divu, že se s ní Rudolf II. poměrně brzy setkal a také blíže seznámil. Už jen proto, že – jak je obecně známo – vyhledával noční společnost velmi mladých dívek, hlavně panen. Často šlo o jediné setkání, ale s Kateřinou to bylo jiné, ta císaři skutečně učarovala. 

Vypočítavý tatínek všechno podporoval

Otec Ottavio, mimochodem provozovatel vyhlášeného pražského veřejného domu, proti známosti jeho tehdy patnáctileté dcery s mužem, který už překročil čtyřicítku, nic nenamítal. Naopak Kateřinu podporoval, jak jen to šlo. Vždyť ani on nezůstal škodný a Rudolfova přízeň zahrnovala i dary a další práci právě pro bohatnoucího Ottavia. Zaujmout císaře nebylo pro mladé dívky nic složitého, těžší ale bylo udržet si jeho pozornost delší dobu. Jak se to Kateřině, jako jediné ze všech, podařilo? 

Hraběnce Kateřině Stradové dala podobu hlavně herečka Marie Vášová ve zmiňovaném dvoudílném filmu z roku 1951. Dobových portrétů této obdivuhodné císařovy milenky se mnoho nezachovalo. 

Něco víc než společné noci

I když se může zdát, že císaři šlo pouze o fyzické potěšení, s Kateřinou jej spojovalo přece něco víc. Dívka a později mladá i zralá žena Kateřina pocházela z italského rodu, který vždy směřoval k umění. Vždyť i její otec byl (snad díky „příbuzenství” s císařem) jmenován dvorním malířem. Jako vzdělaný muž dbal také o vědomosti svých potomků, a dokonce nevynechal ani nemanželskou dceru Kateřinu. Ukázalo se, že se tahle snaha vyplatila. Císař ocenil nejen její krásu, ale také znalosti a zájem o umění, který je spojoval. A tak, i když se kolem něj střídaly i jiné dívky, hraběnka Stradová zůstala až do jeho smrti jedinou stálicí po Rudolfově boku. A to žádná jiná z milenek zapřisáhlého starého mládence říct nemohla. 

Volnost pro Rudolfa II. 

Ke stálé Rudolfově přízni patrně přispělo i to, že Kateřina Stradová dobře věděla o jeho nechuti k oficiálnímu svazku a na rozdíl od jiných jej do ničeho nenutila. Císař, obklopený rodinou i rádci, kteří by jej nejraději viděli v chomoutu, si tak jistě rád odpočinul ve společnosti ženy, která na sňatku netrvala. Podle některých zdrojů to navíc byla právě Kateřina, která jej před hrozícím nebezpečím svatby ochraňovala. Snad to dělala pro císaře samotného, pravděpodobně i pro svůj vlastní prospěch, protože ženatý císař by už nebyl tak dostupný. 

Šest dětí je dost společných starostí

Kromě zájmu o umění a pochopení životních postojů spojovaly Rudolfa a Kateřinu také jejich společné děti. Hraběnka jich císaři prokazatelně porodila šest, ale spekuluje se i o dalších, které kroniky nezmiňují. Rudolf II. tyto svoje potomky sice nikdy veřejně nepřiznal, ale postaral se o ně stejně dobře jako o svoji hlavní milenku. Chlapcům zajistil místa v armádě, dívky byly buď bohatě provdány, nebo se uchýlily do kláštera.

Ani nepovedený Julius milence nerozdělil

Jen jediný, nejstarší syn Julius Caesar d’Austria, se rodičům vymkl z představ o prvorozeném potomkovi. Místo důstojného císařova syna, i když levobočka, se z něj vyklubal hrubián, násilník, a dokonce i vrah, kterého musel vlastní otec uvrhnout do vězení, kde Julius po několika letech také docela šílený zemřel. Ani to ale nebylo důvodem k rozchodu se spřízněnou duší, hraběnkou Kateřinou Stradovou, která jej doprovodila až do posledních dní. 

Zdroj: wikipedia, 100+1, ceskatelevize

KAM DÁL: Rodinné trable starého mládence Rudolfa II.: Matka ho chtěla oženit, sourozenci žádali peníze a Stradová mu zabila milenku.

Klíčová slova: