Václav IV. byl opilec a smilník. Ale také vzdělaný monarcha a milovník zvířat, který žil v neklidné době

Busta Václava IV. v katedrále sv. Víta
Zobrazit fotogalerii (3)
 

O českém králi Václavu IV. se traduje, že byl slabým panovníkem, který se více než vladaření věnoval svým zálibám – vínu, lovu a sličným lazebnicím. Do jaké míry je toto pravdou? A nepodepsala se na Václavově složité povaze také výchova jeho otce Karla IV.? Pojďme se podívat na to, jaký tento panovník vlastně byl.

Následníka trůnu se římský císař a král český Karel IV. dočkal až ve svých 45 letech. To bylo radosti na císařském dvoře, když jeho třetí manželka Anna Svídnická 26. února 1361 v Norimberku povila konečně syna, jenž dostal jméno Václav. Karel IV. s ním měl velké dynastické plány a záhy pro něho začal hledat nevěstu. A nejen to. Už jako dvouleté batole nechal Václava IV. korunovat českým králem. Kroniky uvádějí, že malý Václav korunovační akt probrečel, čímž mu rozhodně nedodal punc důstojnosti.

Neúměrné nároky na výchovu

Je pravděpodobné, že Karel IV. svou výchovou syna Václava IV. vystavil přílišným nárokům, na které nebyl jako dítě stavěný. Začalo to jeho korunovací ve dvou letech a pokračovalo tím, že ho v dětském věku nechával účastnit se státnických jednání, kterým nemohl Václav IV. rozumět. Jako malý chlapec míval úplně jiné zájmy úměrné jeho věku.

Účast na politických akcích musela ve Václavu vzbudit k vladaření odpor a podpořit v něm dojem, že stačí se hezky obléci, sednout na trůn a vládnout. Václav IV. dostal všechno na stříbrné talíře - českou i římskou korunu a nekritický obdiv. Karel IV. přitom zapomněl, že on své vlastní zkušenosti získával ze skutečného života a o všechno se musel sám zasloužit. 

Vztahy v císařské rodině 

Složitá byla situace i v samotné rodině. Václavova matka Anna Svídnická zemřela, když mu byl pouhý rok. Karel IV. se pak opět oženil, a to s Eliškou Pomořanskou, která si vztah k nevlastnímu synovi nevytvořila. Když se narodil její Zikmund, dávala mu zřetelně najevo, že by následníkem trůnu raději viděla právě jeho. Není pak možné divit se tomu, že se oba bratři neměli navzájem v oblibě, což se projevilo hlavně v pozdější době, kdy už oba byli vládci. 

Na rozdíl od Václava měl Zikmund k vládnutí nadání a také ho to bavilo stejně jako jejich otce Karla IV. Václav IV. byl do politiky a diplomacie zapojován už od svého dětství, ale vlohy pro to neměl. Chyběla mu výrazná osobnost Karla IV., která mu nebyla do vínku dána. Přitom Karel IV. mu zajistil nejlepší vzdělání a o Václavu IV. lze říci, že byl vzdělaným panovníkem. Byl sečtělý a měl nadání na cizí řeči. 

Proč se Václav IV. jevil jako slabý panovník? 

Problém hledejme hlavně v neklidné době, v níž panoval. Když se ujal vlády, postihla české země morová epidemie, která zemi uvrhla do hospodářské krize. Papežské schizma, kdy jeden papež vládl v Římě a jeden v Avignonu, způsobilo, že Václav IV. musel mezi nimi takticky manévrovat. Přitom se obklopil nižší šlechtou, která neměla potřebný evropský rozhled.

Jisté je, že minimálně na počátku své vlády se Václav IV. snažil být dobrým panovníkem. S neúspěchem se těžko vyrovnával a čím dál častěji od vladařských povinností utíkal k lovu, vínu a krásným ženám, kde hledal zapomnění.

Jaký byl osobní život Václava IV.?

Karel IV. svému synovi vybíral vhodnou nevěstu ihned po jeho narození. Původní plán oženit ho s neteří uherského krále Alžbětou vzal brzy zasvé. Nakonec byl Václav IV. v devíti letech oženěný s Johannou Bavorskou, tehdy čtrnáctiletou. Naučila se česky, a když její manžel pobýval mimo české země, uchýlila se na svůj hrad v Písku. S tchyní Eliškou Pomořanskou ji stejně jako Václava IV. nepojily právě nejlepší vztahy. 

Zajímavé jsou však okolnosti smrti Johanny. Koluje o tom několik verzí, z nichž jedna z nich je, že ji napadli lovečtí psi Václava IV., kteří s ním spávali v jeho ložnici. Jiná verze hovoří o tom, že Johanna zemřela na mor. Jak to bylo doopravdy, se už asi nedozvíme. Jisté je, že Václav IV. své zesnulé manželce vystrojil velkolepý pohřeb, kterého se však nezúčastnil.

Druhou Václavovou manželkou byla Žofie Bavorská, dcera bratrance Johanny Bavorské. I ona se s českým prostředím dobře sžila a proslula jako obdivovatelka Jana Husa.

Měl lvy i další šelmy

Václav IV. byl velkým milovníkem zvířat. V královské zahradě měl velký pavilon se lvy a jinými šelmami, které byly denně krmeny čerstvým masem vybrané kvality. V Královské oboře pak choval jeleny, divoká prasata a zubry.

Smrt si Václava IV. našla krátce po první pražské defenestraci, kdy byli z oken Novoměstské radnice shozeni konšelé. Zpráva o tom dostihla krále na jeho Novém hradě u Kunratic a vyvolala buď mrtvici, nebo epilepsii, na jejichž následky pak 16. srpna 1419 zemřel ve věku 58 let.

KAM DÁL: Útok mrtvých mužů na pevnost Osowiec za I. světové války vyděsil německé vojáky k smrti.