Zákulisní hráč a mistr kompromisů Antonín Švehla. To díky němu se stal prezidentem Masaryk

Antonín Švehla proslul jako mistr kompromisů, který dokázal sblížit znesvářené tábory
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Vyučený pekař Antonín Švehla byl významným politikem prvorepublikové agrární strany a předsedou tří československých vlád. Bez jeho účasti se neobešly žádné krize. Mohl být i prezidentem, ale vždy odmítl a raději ve volbách roku 1927 podpořil T. G. Masaryka.

Antonín Švehla představuje výkvět prvorepublikové politické školy a současně jednoho z jejích nejvýznamnějších představitelů, o čemž nemůže být pochyb. Švehlu si spojujeme s Hostivaří, kde se v roce 1873 narodil do selské rodiny. To předurčilo nejen jeho osobní, ale později také úspěšnou politickou dráhu.

Vyučený pekař se začal politicky angažovat již v 90. letech 19. století. Od roku 1902 byl místopředsedou Sdružení českých zemědělců a v roce 1906 spoluzakládal časopis Venkov. V letech 1908 až 1913 působil jako poslanec českého zemského sněmu, čímž vešel v širší známost.

Prozíravý mistr kompromisů

Po vypuknutí první světové války se aktivně zapojil do protirakouského odboje a stal se jeho důležitým článkem. Švehla byl jedním z „mužů 28. října“, vstupuje do parlamentu jako poslanec a zastává rovněž v letech 1918–1920 post ministra vnitra. V roce 1919 se stává předsedou Agrární strany a snaží se v ní vyvažovat křídla, která zde existují. Stejně tak se chová i při různých krizových politických situacích, které v meziválečné době vznikají. Byl znám jako mistr kompromisů, kterému se dařilo sblížit dříve nesbližitelná stanoviska.

Byl praktikem s „politickým čichem“, i když na druhé straně neměl formální akademické vzdělání. Švehla měl důležité slovo v mimoparlamentním orgánu Pětka, který vznikl v březnu 1921 a v jehož rámci se předjednávaly klíčové předlohy zákonů, které pak putovaly do parlamentu. Švehlova hvězda stoupá v momentě, kdy se poprvé stává předsedou vlády, což bylo v roce 1922. Pak ještě vykonával funkci ministerského předsedy v letech 1925–1926 a konečně v letech 1926–1929. Posledně jmenovaný kabinet je pak považován za vůbec nejstabilnější v meziválečném období.

Masarykovo poděkování za zvolení prezidentem

Není překvapením, že Švehlovi byla několikrát nabídnuta prezidentská kandidatura, vždycky však s díky odmítl a podpořil T. G. Masaryka. A je právě Švehlova zásluha, že Masaryk byl v roce 1927 opětovně zvolen prezidentem republiky. Ten mu po volbě jel osobně poděkovat na statek v Hostivaři.

Na druhé straně koncem 20. let začínají Švehlu trápit závažné zdravotní problémy, které ho postupně vyřazují z politického života. V čele Agrární strany nicméně zůstal. Premiérskou funkci však předat musel, a to do rukou Františka Udržala, ryze prohradního politika a dalšího významného agrárníka.

Švehla bojuje se střídavými úspěchy se svou srdeční chorobou, které však v roce 1933 nakonec podlehne. Švehlův odkaz však žije dál. Tradiční je zejména Švehlova společnost, po výrazné prvorepublikové osobnosti jsou pojmenovány i střední školy a ulice.

                                                             Zdroj: Eva Broklová: Antonín Švehla: Tvůrce politického systému

KAM DÁL: Tatíček Masaryk plánoval zabití Lenina. Chybělo opravdu málo.