Zapomenutý Čech, který osvobodil Paříž. Důstojník Ivan Matoušek stál po boku slavného de Gaulla

Charles de Gaulle je hrdinou Francie, Ivan Matoušek oproti tomu v Česku téměř neznámý
 

Jeho jméno je široké veřejnosti téměř neznámé. Důstojník Ivan Matoušek utekl z protektorátu Čechy a Morava, aby se zapojil do zahraničního odboje. Po schválení exilového prezidenta Beneše ještě během války přestoupil do armády Svobodné Francie, s kterou slavně s generálem Charlesem de Gaullem osvobodil Paříž. Proč se na Matouška zapomnělo?

Ivan Matoušek byl rodák z Pelhřimova, jeho otec se však musel kvůli práci přestěhovat do Bratislavy, kde také jeho syn odmaturoval. Netrvalo dlouho a Ivan Matoušek spojil svou kariéru s armádou. 

1. října roku 1930 nastoupil vojenskou službu v Podkarpatské Rusi, kde sloužil dva roky. Následně odešel do zálohy a věnoval se studiu práva na Karlově univerzitě. Kvůli nedostatku peněz musel po dvou semestrech školu opustit a stal se z něj obyčejný úředník v Říčanech u Prahy. 

Stále se však účastnil vojenského výcviku a byl připraven jako voják v záloze. Dramatické události v druhé polovině třicátých let ho donutily znovu aktivně obléknout uniformu. V té době bezesporu neměl tušení, že se v roce 1945 stane důležitým mužem, který pomohl osvobodit Paříž. 

Útěk z protektorátu

Od roku 1935 sloužil v Mukačevu a po Mnichovském diktátu byl v roce 1939 uvolněn z armády. Československo prohrálo válku ještě předtím, než vůbec začala, a stejně jako mnoho dalších se i Ivan Matoušek s tímto faktem nesmířil. 

13. srpna 1939 utekl do Polska, kde se přihlásil k odvodu do armády. Když nacistické Německo napadlo i Polsko, utekl s dalšími československými vojáky do Rumunska, kde mu Heliodor Píka zařídil cestu přes Blízký východ až do francouzské Marseille, kde se zapojil do nově vznikajícího československého vojenského tábora v Agde. 

Účastnil se tak bojů s nacisty, ale brzká kapitulace Francie ho donutila znovu měnit adresu a musel být spolu s dalšími evakuován do Anglie. Zde se stal nadporučíkem a Edvard Beneš mu dal povolení přejít do armády Svobodné Francie. Cestovatel Matoušek tak přes nigerijský Logos a Belgické Kongo vycestoval do Egypta. Bojoval v Tunisku, Maroku a pak se jako jeden z mála zúčastnil vylodění v Normandii. Cesta do Paříže byla ještě dlouhá, ale Hitlerovi se moc v Evropě sypala pod rukama. 

Příliš brzká smrt

Ivan Matoušek se postavil jako velitel ozbrojeného doprovodu po bok slavného generála Charlese de Gaulla. Byl tak aktivně účasten osvobození Paříže, které se odehrálo 25. srpna 1944. Se svou četou osvobodil Bourbonský palác, kde sídlilo francouzské shromáždění. 

O dva dny později se účastnil i bojů o letiště Bourget a když byla Paříž definitivně osvobozena od nacistických okupantů, přesunul se do Lotrinska. Jeho zajímavý příběh končí ve vesnici Flin u řeky Meurthe, kde padl při pokusu o záchranu zraněných spolubojovníků.

Zapomenutý československý hrdina Ivan Matoušek byl následně pochován v nedaleké vesnici Moyen a počátkem 60. let byly jeho ostatky převezeny na československý vojenský hřbitov La Targette u Neuville-Saint-Vaast. In memoriam byl 4. září 1945 jmenován rytířem Řádu Čestné legie, k 1. září 1946 povýšen na štábního kapitána pěchoty československé armády a 28. října 1997 na plukovníka Armády České republiky.

Zdroj: Český rozhlas, cesky.radio.cz

KAM DÁL: Jak vznikla Lennonova zeď? Symbol míru a svobody je dnes spíš lacinou atrakcí


Životní styl

Hobby