Nezaměstnanost se v červenci zvýšila kvůli sezónním vlivům

Jste mladí a pracujete v oblasti školství? Pak pro vás nenastaly přívětivé měsíce.
 

Nezaměstnanost za měsíc červenec dosáhla 6,3 %. Kterým skupinám na trhu práce letní sezóna nesvědčí?

Nedávno jsme vás informovali o rekordně nízké nezaměstnanosti. Statisky Úřadu práce ČR uváděly 6,2 % osob bez pracovního zařazení. Údaje z Českého statistického úřadu za měsíc červen hovořily dokonce o pouhých pěti procentech nezaměstnaných v ČR. Výjimečný výsledek dlouho nevydržel a v průběhu července byla nezaměstnanost opět vyšší. Konkrétně podle ÚP ČR vystoupala na 6,3 %. Spolu s ní narůstal i počet pracovních míst, proto se nezaměstnaní nacházeli v lepší situaci než před rokem. Na trhu práce však setrvávají skupiny, které se při hledání zaměstnání potýkají s obtížemi.

Padesát plus nebo pětadvacet mínus

O situaci padesátníků a běžném chování, s nímž se při shánění práce setkávají, jsme nedávno informovali podrobněji. Statistiky nám přitom dávají za pravdu, že předsudky v české společnosti přetrvávají. Nezaměstnaní starší padesáti let totiž tvoří neuvěřitelných 30,4 % mezi všemi lidmi bez práce.

Další skupina, která naráží na bariéry zažitých představ firem, stojí na opačném konci věkové škály. Jedná se o čerstvé absolventy ve věku 20 – 24 let nesoucí si na zádech kříž nedostatečné praxe. Podle zastupující generální ředitelky ÚP ČR Kateřiny Sadílkové stojí za zvyšující se nezaměstnaností i příchod absolventů na trh práce, který zvolna probíhá právě v těchto měsísích.

Z věkového hlediska pak představovali třetí nejpočetnější skupinu nezaměstnaní mezi 35 a 39 lety.

Rodiče a pedagogové doplácejí na letní prázdniny

Příliv absolventů je však podle Sadílkové stále spíše pozvolný. Zdůraznila proto další vlivy spojené s aktuálním ročním obdobím, které podpořily vývoj nezaměstnanosti.

„V červenci jsme zaznamenali očekávaný sezónní výkyv. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí především každoročně se opakující příchod části pedagogů a dalších pracovníků ve školství do evidence ÚP ČR. Ve vyšším počtu se nám hlásili také rodiče dětí ve školním věku, kteří nemají přes prázdniny zajištěné hlídání,“ uvedla.

U většiny učitelů se přitom jednalo o klasickou situaci, kdy jim skončil pracovní poměr na dobu určitou. Fakt, že je léto pro pedagogické pracovníky skutečně krizovým obdobím, potvrzuje i mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková: „Nově se jich přihlásilo 3 846, naopak do zaměstnání jich nastoupilo 84.“ Školy pak podle ní hledají především učitele 1. stupně ZŠ.

„Pokud jde o rodiče dětí do 15 let, meziměsíčně jich v evidenci ÚP ČR přibylo 1 977. Celkem jich bylo 58 252 a tvořili 12,8 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání,“ uvedla Beránková. Rodiče jsou tedy rovněž poměrně početnou skupinou. Pomoci s hlídáním ratolestí během prázdnin i školního roku by jim nově měly dětské kluby, s jejichž návrhem již přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Téměř čtvrt milionu dlouhodobě nezaměstnaných

Ve statistikách pak jednoznačně dominují dlouhodobě nezaměstnaní. Uchazeči, kteří se v evidenci úřadu práce nacházejí déle než 12 měsíců, tvoří téměř polovinu všech osob bez pracovního zařazení. Konkrétně se jedná o 45,3 % čítající 206 747 osob. Takto dlouhá pracovní mezera, jakkoliv byla nedobrovolná, je diskvalifikuje v očích budoucího zaměstnavatele podobným způsobem, jakým se to děje při posuzování věku či délky praxe.