Rovné zacházení nikoliv, zatím dostanou pouze přidáno

 

Zvýšení minimální mzdy se týká rovněž handicapovaných, kteří od ledna 2016 dostanou o 1 300 korun více.

Budou brát o 600 korun méně než zdraví zaměstnanci

Minimální mzda pro zdravotně postižené se od 1. ledna 2016 navýší o 1 300 korun na 9 300 Kč. Oproti zdravým zaměstnancům tedy budou pobírat minimum o 600 korun nižší (více o zvýšení minimální mzdy čtěte zde).

 V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě.

Zvýšení o 1 300 Kč se týká také zaměstnanců, kteří jsou zároveň invalidními důchodci. Pro ně zůstala sazba minimální mzdy od jejího opětovného zavedení v roce 2013 v nezměněné výši. Dodnes tedy pobírají 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.

Konec nerovnoprávného postavení na trhu práce? Nejdříve v roce 2017…

Vláda na svém jednání dne 25. května 2015 schválila Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 až 2020. Tento materiál obsahuje opatření, které má odstranit nerovnoprávné postavení osob se zdravotním postižením v odměňování minimální mzdou.

Termín pro jeho splnění je stanoven na začátek roku 2017. Od uvedeného data by tedy měla být uplatňována pouze jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy shodně pro všechny zaměstnance.

Jak vycházíte se svou mzdou?