Šance začít znovu boří mýty a pomáhá trestaným nalézt zaměstnání

S RUBIKONem spolupracuje zhruba 150 firem, které dávají šanci osobám s trestní minulostí.
 

Projekt Šance začít znovu slaví se začleňováním osob s trestní minulostí první úspěchy. Jedná se však o běh na dlouhou trať.

RUBIKON Centrum
  • Státní nezisková organizace
  • Působí v ČR již 20 let v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů
  • Mezi cílové skupiny, s nimiž pracuje, patří osoby s kriminální minulostí a mladiství pachatelé
  • Pomáhá jim prostřednictvím programů pro zvýšení zaměstnanosti a řešení zadluženosti
  • Kromě toho se věnuje i osvětě a snaží se seznámit zaměstnavatele s jejich klienty
  • Tento cíl realizuje například díky Pohovorům nanečisto, o jubilejním 10. ročníku projektu vás budeme informovat (zatím se můžete podívat na zprávu z loňského roku)
  • Více informací o organizaci naleznete na webových stránkách www.rubiconcentrum.cz

Projekt Šance začít znovu se rozběhl pod záštitou neziskové organizace RUBIKON Centrum, která se na práci s osobami s trestní minulostí zaměřuje. Od Ministerstva vnitra získal dotaci ve výši 350 000 a 60 000 se na něm podílí Středočeský kraj, v němž projekt probíhá. Ačkoliv se začalo teprve v červnu, zaměstnání již díky němu získali tři osoby se záznamem v trestním rejstříku.

 

Cílem je začlenit alespoň 20 % klientů

Do projektu se již zapojilo téměř 60 osob s trestní minulostí. Podle ředitelky služeb Lenky Ouředníčkové z RUBIKONu je cílem, aby získalo zaměstnání alespoň 20 % z nich. „Řada z klientů se zatím nachází ve fázi, kdy ještě nedošlo ke spárování zaměstnavatele a uchazeče,“ sdělila ČtiDoma.

Dodává však, že práce s osobami s trestní minulostí je složitá a zapojit zpět na trh práce se nepovede každému. „S těmi, s nimiž jsme v současné době v kontaktu, bude spolupráce pokračovat. Od prvního kontaktu s námi po nástup do zaměstnání většinou uběhnou tři měsíce, přibližně se jedná o sto dní,“ popisuje dlouhodobou spolupráci s klienty, s nimiž kromě hledání práce řeší i problematiku zadluženosti.

 

Některé osoby se záznamem v rejstříku se do práce vrátit nechtějí

Tím naráží na další problém, kterým je motivace osob se záznamem v trestním rejstříku k hledání zaměstnání. „Často mají představy o tom, že práce nemá smysl. Řada z nich pobírá poměrně vysoké dávky. Když jim poté nabízíme práci, která se pohybuje okolo minimální mzdy, tak jít pracovat nechtějí,“ říká Ouředníčková.

Ti, co by naopak pracovali rádi, pak často přicházejí do RUBIKONu s představou, že dostanou práci okamžitě. „Mnohdy se nacházejí v zoufalé a finančně neutěšené situaci, takže to ani nelze nepochopit,“ objasňuje Ouředníčková. „My ale tyto osoby potřebujeme pořádně prověřit, než je doporučíme zaměstnavateli.“

 

Pochvala od účastníků i od hejtmana

Ne všechny reakce jsou však takto dramatické. „Zpětná vazba od účastníků projektu Šance začít znovu je veskrze pozitivní,“ dodává Lenka Ouředníčková.

O projektu se kladně vyjádřil rovněž hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, podle něhož za vznikem stojí potřeba snižovat míru recidivity ve Středočeském kraji. „Za úspěch považuji, že již tři osoby s trestní minulostí, které se do našeho projektu zapojily, získaly zaměstnání,“ ohodnotil jeho dosavadní průběh.

 

Co RUBIKON Centrum plánuje dále?

Stejně důležitá jako pomoc osobám s trestní minulostí je i osvěta v řadách zaměstnavatelů. K tomu slouží Pohovory nanečisto, kde obě strany se setkávají tváří v tvář. V Praze proběhne tato akce 19. září. ČtiDoma bude u toho!