Sociální podnikání: Na místa pro handicapované půjde 100 milionů

Sociální podnikání již v České republice provozuje více než 200 firem.
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí podpoří dalšími sto miliony pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné. Čtěte dále, na co lze získat dotaci, a jaké podmínky musí žadatel splňovat.

Sociálním podnikem se rozumí firma, v níž podíl znevýhodněných zaměstnanců činí alespoň 30 %. Zároveň je v něm více než 50 % zisku reinvestováno do společensky prospěšného cíle.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu, v jejímž rámci bude možné předkládat projekty s žádostí o dotaci do 30. listopadu. Příjem žádostí bude zahájen 1. září. Chcete-li v rámci svého podnikání podporovat zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných, čtěte dále, co vše musíte jako podnikatelský subjekt splňovat, a na co vše lze dotaci získat.

Kdo a za jakých podmínek může dotaci na sociální podnikání získat

Kromě výše uvedeného musí žadatel o dotaci splňovat následující podmínky:

  • OSVČ nebo obchodní korporace
  • Veřejně se hlásí ke společensky prospěšnému cíli zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
  • Při výrobě a spotřebě se zohledňují environmentální aspekty
  • Poptávka a nabídku směřuje alespoň částečně do daného regionu a přispívá tak k jeho rozvoji

Na co lze v rámci výzvy pro sociální podniky získat dotaci

  • Podpora nově vznikajících sociálních podniků 
  • Podpora nových podnikatelských aktivit stávajících sociálních podniků
  • Rozšíření portfolia produktů a služeb
  • Rozšíření prostorové kapacity
  • Zřízení nové živnosti
  • Zřízení nové provozovny

Semináře pro žadatele

Nevíte si stále rady, jak žádost o dotaci podat? Nevadí! Ministerstvo práce a sociálních věcí pro žadatele pořádá během září několik seminářů, v nichž se dozví vše podstatné o sociálním podnikání. Přihlásit se k nim můžete na stránkách Evropského sociálního fondu.

V příloze naleznete další informace ohledně podnikatelského plánu a sadu rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik. Pokud vážně uvažujete o žádost o dotaci, doporučujeme vám si oba dokumenty řádně prostudovat.

Znáte firmu, která se angažuje v oblasti sociálního podnikání?