Na co nezapomenout než se vypravíte na úřad práce

Dokladů a potvrzení, které byste si měli vzít na první návštěvu úřadu práce s sebou, není zase tolik. Musíte se nicméně řídit podle toho, zda jste ukončili pracovní poměr, podnikali nebo se na trh práce teprve chystáte po skončeném studiu.
 

V rámci hledání zaměstnání jste se rozhodli zamířit na úřad práce. Co všechno byste si měli nachystat s sebou, abyste jednu cestu zbytečně neabsolvovali dvakrát?

Před první návštěvou úřadu práce:

  • Můžete si na portálu MPSV stáhnout „Žádost o zprostředkování zaměstnání“ a další potřebné formuláře služeb zaměstnanosti.
  • Určitě si vezměte platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým prokážete svou totožnost a místo bydliště.
  • Pokud jste absolvent, nezapomeňte na doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání.
  • V případě, že jste pracovali, je nutno doložit potvrzení o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtový list a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění.
  • Pokud jste ukončili podnikání, vezměte s sebou „Potvrzení OSSZ o účasti na důchodovém pojištění“, které vám vystaví na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
  • Hledáte-li novou práci po skončení rodičovské dovolené, péče o osobu blízkou nebo pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně (ID 3. st.), budete potřebovat potvrzení o ukončené náhradní době.

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru