Kdy OSVČ neplatí zálohy za zdravotní pojištění?

Zálohy za zdravotní pojištění nemusíte každý měsíc odvádět, platí-li za vás zaměstnavatel či stát.
 

Výjimek není mnoho. Úleva od placení záloh se vás nicméně může týkat, pokud studujete nebo podnikáte při zaměstnání.

Zaměstnanci mají, co se týče měsíčních odvodů, vystaráno. Zdravotní pojistné platí z příjmu vždy prostřednictvím svého zaměstnavatele. Jste-li OSVČ, existují nicméně tři případy, kdy se odvádění každoměsíčních záloh za zdravotní pojištění můžete vyhnout.

  • 1) Samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů. Podnikáte-li při zaměstnání, odvádíte každý měsíc zálohu ze závislého (zaměstnaneckého) poměru. Příjmy jako OSVČ pak řešíte jednou ročně formou daňového přiznání.
  • 2) 1. rok podnikání a státní pojištěnec. V druhém případě musíte zároveň splnit dvě podmínky. Měsíční zálohy neplatíte, jedná-li se o první rok vašeho podnikání, a jste zároveň státním pojištěncem. Typicky jde například o podnikající studenty či důchodce. Pojistné v prvním roce opět dořešíte v daňovém přiznání stejně jako v prvním případě. Pokud za vás zdravotní pojistné neplatí stát, měsíční zálohy se vás týkají i v prvním roce podnikání.
  • 3) Celoměsíční neschopenka. Jste-li dlouhodobě nemocní a lékař vás po celý měsíc uzná jako práce neschopné, měsíční zálohu odvést nemusíte. Je však potřeba pojišťovně vše řádně nahlásit. "V řadě případů však takoví podnikatelé nechávají platby záloh probíhat a uplatňují až nárok na snížení minimálního vyměřovacího základu při ročním vyúčtování," říká tiskový mluvčí VZP ČR Oldřich Tichý.

 

Čtěte také: