Trpíte syndromem vyhoření?

Často žárlíte? Ubližujete sobě
 

Jak odlišit vyhoření od chronického stresu nebo deprese? Problém máte, splňujete-li následující příznaky.

Máte pocit, že již dál nedokážete zvládat náročné pracovní podmínky? A nejen to, činí vám potíže se popasovat i s běžnými situacemi vašeho života?

Je to stres? Je to deprese? Je to vyhoření?

Syndrom vyhoření neboli burnout syndrom lze těžko rozpoznat především v jeho počátečních fázích. Burnout syndrom nese podobnosti jak s projevy stresu, tak deprese. Syndrom vyhoření přitom vzniká právě působením chronického stresu. Zjednodušeně řečeno: stres je příčina, vyhoření důsledek.

Důkladně odlišit syndrom vyhoření od deprese pak zvládne dost možná pouze odborník. Někteří lékaři dokonce považují vyhoření za jednu z forem deprese. Syndrom vyhoření se nicméně projevuje spíše vyhasnutím, než sklíčeností typickou pro depresivní epizody. Pojďme se nyní zaměřit na konkrétní příznaky syndromu vyhoření. Splňujete některé z nich?

Mohlo by vás zajímat: Máte depku? Poradíme vám.

1) Vyčerpání. Jedinec se cítí emočně i fyzicky vyčerpaný. Jednotlivé znaky ukazuje následující tabulka.

Emoční vyčerpání Fyzické vyčerpání
 • sklíčenost
 • nedostatek energie, slabost, chronická únava
 • bezmoc
 • svalové napětí, bolesti zad
 • beznaděj
 • náchylnost k infekčním onemocněním
 • ztráta sebeovládání, např. nekontrolovatelný pláč nebo podrážděnost doprovázená výbuchy vzteku
 • poruchy spánku
 • pocity strachu
 • fuknční poruchy, např. kardiovaskulární a zažívací potíže
 • pocity prázdnoty, apatie
 • poruchy paměti a soustředění
 • ztráta odvahy, osamocení
 • náchylnost k nehodám

 

Mohlo by vás zajímat: Věříte v léčebný účinek minerálů?

2) Odcizení. „Vyhaslý“ člověk má k práci a okolí lhostejný postoj. Dříve se myslelo, že vyhoření je typické pro sociální profese (zdravotní sestry, sociální pracovníky), neboť tito zaměstnanci prožívají zvýšenou emoční zátěž. Tytéž pocity však prožívají i pracovníci v jiných oblastech. Odcizení znamená postupnou ztrátu idealismu, cílevědomosti a zájmu. Namísto nadšení nastupuje cynismus.

Mezi projevy odcizení patří například:

 • Negativní postoj k sobě samému
 • Negativní postoj k životu
 • Negativní vztah k práci
 • Negativní vztah k ostatním
 • Ztráta schopnosti navázat a udržet společenské vztahy
 • Ztráta sebeúcty
 • Pocit vlastní nedostatečnosti
 • Pocit ménněcenosti

Mohlo by vás zajímat: 5 způsobů jak se nechat vyhodit

3) Pokles výkonnosti. Zaměstnanec trpící burnout syndromem začne považovat sám sebe za neschopného. Subjektivní hodnocení vede ke skutečnému snížení produktivity. Úkony, které pracovník dříve bez problémů zvládal, mu najednou zaberou mnohem víc času a energie. Prodlužuje se i doba nutná k regeneraci organismu. Člověku nakonec nestačí prodloužený víkend ani dovolená k tomu, aby si pořádně odpočinul.

Mezi projevy poklesu výkonnosti patří:

 • Nespokojenost s vlastním výkonem
 • Nižší produktivita
 • Vyšší spotřeba času a energie
 • Ztráta nadšení
 • Nerozhodnost
 • Ztráta motivace
 • Pocit selhání

Kolik z uvedených příznaků splňujete vy? Pokud si myslíte, že vám syndrom vyhoření v žádném případě nehrozí, možná vás vyvedeme z omylu ve článku Máte sklony k syndomu vyhoření?.

Článek volně vychází z knihy Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout od Christiana Stocka.