Institut CEMI nabízí online studium pro handicapované s možností stipendia

Po těžkém úrazu Ing. Karel Plunder přehodnotil svou dosavadní pracovní kariéru.
 

Handicapovaní zájemci o vysokoškolské studium mají nyní možnost získat titul MBA nebo LL.M. za zvýhodněných podmínek. Přihlášku je potřeba poslat do konce roku!

Online studium, jeden rok, za 100 tisíc korun

Studium na institutu CEMI se obvykle pěkně prodraží. Studium sice trvá pouze jeden rok, za který si však zaplatíte 99 000 korun bez DPH. Na druhou stranu můžete studovat i v angličtině a většinu času zcela online. Pro ty z nás, co již nastoupili do pracovního procesu, je to vítaná věc.

Stejně tak online studium jistě uvítají handicapovaní, pro něž se obyčejná cesta vlakem či autobusem často mění v řeholi. Pro každého však není snadné na tento typ studia finančně dosáhnout. Institut CEMI proto vyhlašuje dvakrát ročně možnost stipendijního programu pro handicapované. Vybraným studentům je na základě individuálního posouzení přiznáno stipendium ve výši 100 % nebo jako sleva z ceny studia až do výše 75 %.

Příběh studenta: „Po těžkém úrazu krční páteře, které zapříčinilo úplné ochrnutí horních i dolních končetin, jsem přehodnotil svou dosavadní pracovní kariéru," říká stipendista CEMI Ing. Karel Plunder. "Odešel jsem z hutního průmyslu, kde jsem působil v manažerské pozici a vrátil jsem se na vysokou školu, kde jsem začal v doktorandském studiu prohlubovat své vzdělání. Stejně tak tomu bylo i s přihláškou na CEMI, vím, že mi studium dá spoustu cenných zkušeností. Cítím, že mohu být skrz vzdělání příkladem pro další osoby s handicapem a mám pocit, že tak mohu pozitivně ovlivňovat své okolí."

V říjnu byli vybráni čtyři stipendisti

Zájemci mohou už pouze do 31. 12. 2015 zasílat přihlášku do stipendijního programu spolu se svým motivačním dopisem a dalšími náležitostmi. Institut CEMI tímto stipendijním programem podpořil handicapované studenty již částkou přes 1 347 000 korun. Při říjnovém zahájení programů byli z uchazečů vybráni 4 handicapování kandidáti, kterým byla poskytnuta stipendia v rozmezí od 50 do 100 %. 

A na jaké obory je možnost se přihlásit? V češtině jsou vyučovány programy Management obchodu, Ekonomika a finanční management, Veřejná správa, Executive MBA, Bezpečnostní a krizový management, Management zdravotnictví a Corporate Master of Laws (LLM). Z anglických to jsou Global Business Leadership a Marketing Management and International Business, které jsou vyučovány zahraničním týmem lektorů. Jednoleté online studium je zakončeno udělením profesního titulu MBA nebo LL.M., díky kterému absolvent získá praktické manažerské znalosti z konkrétního oboru. 

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru