Škola versus praxe: Jaké možnosti mají studenti VŠE?

Sídlo VŠE naleznete v Praze na Žižkově. Dvakrát ročně se zde pro studenty koná veletrh pracovních příležitostí Šance VŠE.
20.12.2015 - 20:20  

Jsou české vysoké školy odtržené od praxe? Podívali jsme se na pražskou VŠE, kde ke konci minulého roku studovalo téměř 17 a půl tisíce studentů. Naleznou všichni snadno uplatnění?

Vysoká škola ekonomická je častým kotvištěm čerstvých maturantů. Debaty o českém školství se přitom často stáčí k tomu, že vysokoškoláků je u nás až příliš. Padají obvykle argumenty o tom, že vysoké školy jsou odtržené od praxe. Absolventi údajně stejně mají problém najít pracovní uplatnění ve svém oboru. Jak je na tom VŠE? Na naše otázky odpovídala tisková mluvčí školy Julie Daňková.

 

Propojení praxe a výuky na VŠE

 • V roce 2014 se 453 odborníků z praxe podílelo na výuce  
 • 2x ročně VŠE pořádá veletrh pracovních příležitostí na VŠE Veletrh Šance
 • Na VŠE funguje centrum zaměřené na zprostředkování stáží a praxí studentům - Rozvojové a poradenské centrum VŠE (RPC)
 • V letošním roce byl otevřen podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE, který studenty a absolventy podporuje v rozjetí vlastního podnikání.
 • VŠE spolupracuje s řadou firem, a to převážně s jejími oficiálními partnery

Mají studenti povinnost splnit v rámci výuky i praktickou část - ať už ve formě stáže nebo brigády v nějaké firmě? Nebo se dostává praxe do výuky nějakými jinými způsoby?

Nejde přímo o povinnost. Studenti mají ale možnost za odpovídající stáž získat i kredity a tím pádem se jim stáž započítává do výuky. Se sháněním relevantních stáží jim pomáhají jak fakulty, tak již zmíněné pracoviště RPC.

Systém praxí a stáží uznávaných do studia již několik let rozvíjí například Fakulta mezinárodních vztahů VŠE. V současné době nabízí studentům řadu stáží, které se po obhájení semestrálního projektu uznávají do studia za kredity. Na stáže v zahraničí navíc může student získat také finanční podporu, a to buď z fondů Erasmus+ nebo ze stipendijního fondu fakulty. Vedle studia v zahraničí tak může student FMV strávit další celý semestr ve firmě, na ambasádě či v jiné instituci. Letos v červnu fakulta například uzavřela memorandum s agenturou CzechTrade, díky němuž mohou studenti FMV vyjet na tříměsíční stáž na zastoupení CzechTrade po celém světě.

Jaké možnosti mají firmy, když chtějí oslovit studenty vaší školy?

Firmy oslovují naše studenty přes pracoviště RPC. Pokud mají zájem pouze o zprostředkování inzerce na pracovní pozice, je tato služba zpoplatněna.

Jak jsou absolventi úspěšní při hledání práce? Kolik z nich najde práci řekněme do jednoho roku?

Z hlediska uplatnitelnosti našich absolventů uvádím statistiku Střediska vzdělávací politiky Univerzity Karlovy z roku 2014. Ukazuje míru nezaměstnanosti našich absolventů v období půl roku až 2 roky po ukončení vysoké školy.

 • Fakulta informatiky a statistiky VŠE 0,9 %
 • Fakulta financí a účetnictví 1, 4 %
 • Národohospodářská fakulta VŠE 1, 4 %
 • Fakulta mezinárodních vztahů 1, 6 %
 • Fakulta podnikohospodářská 2, 2 %
 • Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 2, 5 %

Jedná se obvykle o práci v oboru nebo mimo obor?

Odpověď na tuto otázku zjišťujeme pouze u čerstvých absolventů magisterských oborů, kteří v době absolvování již znají pracovní pozici, na kterou nastoupí. Podrobnější průzkum nemáme k dispozici.

Absolventů magisterských oborů se ptáme na to, zda jejich pracovní zařazení odpovídá jejich hlavní studijní specializaci na VŠE. (Studenti magisterských oborů VŠE si volí ještě vedlejší specializaci, která jejich profesní profil doplňuje). Z ankety absolventů z roku 2014 víme, že pracovní zařazení odpovídá zhruba u poloviny dotázaných absolventů školy, kteří své budoucí zaměstnání již znali, jejich hlavní specializaci (49 % odpovědí „ano“ či „spíše ano“, 31% odpověď „víceméně“). To, že hlavní specializaci vůbec nevyužijí, uvedla necelá 4 % absolventů. Nejvíce svou hlavní specializaci podle svých slov využijí absolventi Fakulty financí a účetnictví a Fakulty informatiky a statistiky.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru